Přeskočit obsah

Výměna baterie

Video návod

Písemné instrukce

Chcete-li baterii vyměnit, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Sejměte zařízení z elektroměru. V mobilní aplikaci není nutné zařízení odinstalovávat.

  Riziko ztráty dat

  Odinstalováním zařízení OneMeter z mobilní aplikace se vymaže vnitřní paměť zařízení, včetně jeho údajů! Ujistěte se, že chcete zařízení odinstalovat.

 2. Vložte novou baterii CR2032 do výřezu v horním krytu na boku zařízení a jejím pootočením zařízení otevřete. Horní část krytu by měla vyskočit ze západek.

 3. Zvedněte prstem starou baterii a vyjměte ji. V případě potřeby můžete použít jako nástroj pro vyjmutí novou baterii, minci nebo malý šroubovák.
 4. Vložte novou baterii CR2032.
 5. Pokud LED dioda zařízení začne blikat (viz LED dioda), zacvakněte kryt.
 6. Umístěte zařízení zpět na elektroměru a synchronizujte jej s mobilní aplikací.

  Bezpečnost při výměně baterie

  Výměnou baterie nedojde ke zrušení spárování s elektroměrem ani Vaším účtem OneMeter. Taktéž se se neodstraní údaje z interní paměti.


Poslední aktualizace: 2024-05-20