Přeskočit obsah

Stav LED diody

V níže uvedených tabulkách naleznete informace o tom, jaká barva LED Vašeho zařízení OneMeter odpovídá konkrétnímu stavu. Barva a animace LED diody zařízení se může od příkladů mírně lišit.

Varování před epilepsií

Ujistěte se, že vám blikající světlo nezpůsobuje zdravotní problémy.

Stav zařízení

🟢 Bliká zeleně Probíhá synchronizace dat nebo přenos nového firmwaru. Po dokončení se kontrolka LED vypne.
🔴 Bliká červeně Vybitá baterie. Je třeba ji vyměnit, aby bylo možné provádět další odečty a synchronizaci dat.
🔴 1 nebo 2 červené bliknutí Během komunikace s elektroměrem nebo během synchronizace dat došlo k chybě.
⚪ 🔵 Bliká nebo svítí modře Tento stav by neměl nastat. Prosím kontaktujte nás.
✖ Vypnuto Zařízení čeká na odečet (provádí se každých 15 minut.
🟢 3 zelené bliknutí Odečet elektroměru byl úspěšně proveden.
🔴 3 červené bliknutí Odečet elektroměru byl úspěšně proveden. Vybitá baterie. Je třeba ji vyměnit, aby bylo možné provádět další odečty a synchronizaci dat.
🟡 Každé 3 sekundy blikne žlutě Odečet se nezdařil. Zkontrolujte, zda je zařízení správně umístěno na optickém portu elektroměru.
🔴 Každé 3 sekundy blikne červeně Zařízení vyžaduje synchronizaci po výměně baterie. Synchronizujte jej pomocí mobilní aplikace.
🔴 Každou sekundu blikne červeně Kritický stav baterie nebo chyba zařízení. Pokud výměna baterie nepomůže, kontaktujte nás prosím.
🟡 Bliká žlutě Probíhá aktualizace firmwaru. Po dokončení se kontrolka LED vypne.
⚪ Bliká bíle Načítání dat a stavu zařízení. Počkej chvíli.
⚪ 🔵 Bliká nebo svítí modře Tento stav by neměl nastat. Prosím kontaktujte nás.
🟢 Bliká zeleně (pravidělně) Zařízení je připojeno k telefonu. Chcete-li jej nainstalovat na elektroměr, postupujte dle pokynů na obrazovce.
🟢 Bliká zeleně (nepravidelně) Probíhá proces instalace. Počkejte. Zařízení z elektroměru nesundávejte.
🔴 Bliká červeně Vybitá baterie. Pro další odečty, instalaci či synchronizaci je nutné ji vyměnit.
🔴 1 nebo 2 červené bliknutí Při komunikaci s elektroměrem nebo při přenosu dat došlo k chybě.
⚪ 🔵 Bliká nebo svítí modře Tento stav by neměl nastat. Prosím kontaktujte nás.
✖ Vypnuto Zařízení je v režimu spánku. Chcete-li jej probudit, vystavte spodní část světlu.
⚪ Bliká bíle Zařízení se připravuje na proces instalace. V této fázi nevyjímejte baterii.
⚪ Bliká bíle Zařízení je připraveno k instalaci na elektroměr. Po 1 minutě nečinnosti se zařízení vrátí do režimu spánku.
⚪ Rychlé blikání bíle Komunikační protokol elektroměru byl potenciálně detekován. Počkejte chvíli.
⚪ 🔴 1 blikne červeně Chybná detekce komunikačního protokolu elektroměru. Zařízení se vrátí do režimu čekání na detekci komunikačního protokolu elektroměru.
🟢 ⚪ Problikne bíle a zeleně Byl zjištěn komunikační protokol elektroměru. Každé bílé bliknutí ukazuje potvrzení jeho správného umístění. Zařízení čeká na proces instalace. Po jedné minutě nečinnosti se zařízení vrátí do režimu spánku. Pokud se kvalita komunikace zhorší, zařízení se vrátí do režimu blikání.
🔴 Svítí červeně Vybitá baterie. Je třeba ji vyměnit, aby bylo možné provádět další odečty a synchronizaci dat.
🔴 Každou sekundu blikne červeně Kritický stav baterie nebo chyba zařízení. Pokud výměna baterie nepomůže, kontaktujte nás prosím.
🟡 Bliká žlutě Probíhá aktualizace firmwaru.
🔵 Bliká nebo svítí modře Tento stav by neměl nastat. Prosím kontaktujte nás.
🟢 Bliká zeleně Probíhá synchronizace dat nebo přenos nového firmwaru. Po dokončení se kontrolka LED vypne.
🔴 Bliká červeně Vybitá baterie. Je třeba ji vyměnit, aby bylo možné provádět další odečty a synchronizaci dat.
🔴 1 nebo 2 červené bliknutí Během komunikace s elektroměrem nebo během synchronizace dat došlo k chybě.
⚪ 🔵 Bliká nebo svítí modře Tento stav by neměl nastat. Prosím kontaktujte nás.
✖ Vypnuto Zařízení čeká na odečet (provádí se každých 15 minut.
🟢 3 zelené bliknutí Odečet elektroměru byl úspěšně proveden.
🔴 3 červené bliknutí Odečet elektroměru byl úspěšně proveden. Vybitá baterie. Je třeba ji vyměnit, aby bylo možné provádět další odečty a synchronizaci dat.
🟡 Každé 3 sekundy blikne žlutě Odečet se nezdařil. Zkontrolujte, zda je zařízení správně umístěno na optickém portu elektroměru.
🔴 Každé 3 sekundy blikne červeně Zařízení vyžaduje synchronizaci po výměně baterie. Synchronizujte jej pomocí mobilní aplikace.
🔴 Každou sekundu blikne červeně Kritický stav baterie nebo chyba zařízení. Pokud výměna baterie nepomůže, kontaktujte nás prosím.
🟡 Bliká žlutě Probíhá aktualizace firmwaru. Po dokončení se kontrolka LED vypne.
🟢 Bliká zelené Načítání dat a stavu zařízení. Počkej chvíli.
⚪ 🔵 Bliká nebo svítí modře Tento stav by neměl nastat. Prosím kontaktujte nás.
🟢 Bliká zeleně (pravidělně) Zařízení je připojeno k telefonu. Chcete-li jej nainstalovat na elektroměr, postupujte dle pokynů na obrazovce.
🟢 Bliká zeleně (nepravidelně) Probíhá proces instalace. Počkejte. Zařízení z elektroměru nesundávejte.
🔴 Bliká červeně Vybitá baterie. Pro další odečty, instalaci či synchronizaci je nutné ji vyměnit.
🔴 1 nebo 2 červené bliknutí Při komunikaci s elektroměrem nebo při přenosu dat došlo k chybě.
⚪ 🔵 Bliká nebo svítí modře Tento stav by neměl nastat. Prosím kontaktujte nás.
✖ Vypnuto Zařízení je v režimu spánku. Chcete-li jej probudit, vystavte spodní část světlu.
🟢 Bliká zeleně Zařízení se připravuje na proces instalace. V této fázi nevyjímejte baterii.
⚪ Bliká bíle Zařízení je připraveno k instalaci na elektroměr. Po 1 minutě nečinnosti se zařízení vrátí do režimu spánku.
🟢 Rychlé blikání zeleně Komunikační protokol elektroměru byl potenciálně detekován. Počkejte chvíli.
🟢 🔴 1 blikne červeně Chybná detekce komunikačního protokolu elektroměru. Zařízení se vrátí do režimu čekání na detekci komunikačního protokolu elektroměru.
🟢 ⚪ Problikne bíle a zeleně Byl zjištěn komunikační protokol elektroměru. Každé bílé bliknutí ukazuje potvrzení jeho správného umístění. Zařízení čeká na proces instalace. Po jedné minutě nečinnosti se zařízení vrátí do režimu spánku. Pokud se kvalita komunikace zhorší, zařízení se vrátí do režimu blikání.
🔴 Svítí červeně Vybitá baterie. Je třeba ji vyměnit, aby bylo možné provádět další odečty a synchronizaci dat.
🔴 Každou sekundu blikne červeně Kritický stav baterie nebo chyba zařízení. Pokud výměna baterie nepomůže, kontaktujte nás prosím.
🟡 Bliká žlutě Probíhá aktualizace firmwaru.
🔵 Bliká nebo svítí modře Tento stav by neměl nastat. Prosím kontaktujte nás.

Stav výjimečný

Verze firmwaru: 0.20.6-cz (nebo novější)

Zařízení signalizuje výjimečné chyby během provozu. Restart zařízení je v takových případech standardní reakcí.

🔴 3x blikne červeně (rychle) Načítání stavu zařízení se nezdařilo. Zařízení může vyžadovat servis.
🔴 5x blikne červeně (rychle) Neplatný stav zařízení nebo neočekávaná operace. Pokud se problém opakuje, kontaktujte nás.

Jiné chyby

Kromě zmíněných chyb existují další chyby související se stejnou dynamikou blikání, ale s větším počtem blikání. Pokud se s některým z nich setkáte, kontaktujte nás.


Poslední aktualizace: 2024-06-10