Přeskočit obsah

Váše osobní chytré zařízení

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení, které Vám pomůže monitorovat Vaši spotřebu energie. Poskytne Vám širokou škálu informací o energii, kterou odebíráte ze sítě a dokáže pomoci s určením nákladů spojených s Vaší spotřebou. Tento systém, který dává uživateli možnost sledovat energii, kterou ze sítě spotřebovává. Jeho hlavním prvkem je zařízení OneMeter and ❤ je OneMeter Cloud.

Přehled systému

Systém OneMeter má tři hlavní součásti:

onemeter-system

Po instalaci zařízení na optický port elektroměru z něj zařízení načte přesná naměřená data, která jsou následně odeslána do webové aplikace prostřednictvím mobilního zařízení. Uživatel si může prohlédnout data o energii odebrané ze sítě v přehledných grafech a tabulkách. Mobilní aplikace slouží k instalaci zařízení OneMeter na elektroměr, synchronizaci dat (načtení dat uložených ve vnitřní paměti zařízení OneMeter a jejich odeslání na server), průběžnému příjmu dat a odpojení zařízení OneMeter od elektroměru.

Odkazy

Instalace Stav LED diody Výměna baterie


Poslední aktualizace: 2024-06-10