Przejdź do treści

Dokumentacja OneMeter

Dziękujemy za wybranie systemu monitorującego OneMeter. Za jego pomocą uzyskasz szeroki zakres informacji dotyczącej energii pobieranej z sieci oraz kosztów, jakie wiążą się z tym poborem.

Posiadasz instalację fotowoltaiczną? Świetnie! OneMeter dostarczy Ci również informacje o tym, ile z produkowanej energii nie wykorzystałeś i oddajesz teraz do sieci.A to tylko niektóre z jego funkcji...

Ze względu na szeroki wachlarz zastosowań systemu, OneMeter wykorzystywany jest zarówno w gospodarstwach domowych u konsumentów i prosumentów, jak i przez instalatorów z branży fotowoltaicznej, pracowników firm ESCo, przedsiębiorców chcących świadomie zarządzać zużyciem energii w swoich firmach i wiele innych grup użytkowników.

Zapoznanie się z treściami zawartymi w niniejszej instrukcji powinno pomóc w konfiguracji i korzystaniu z systemu OneMeter.

O OneMeter

OneMeter to system, który daje użytkownikowi możliwość monitorowania energii, którą pobiera z sieci jak i tej, którą oddaje (w przypadku nadprodukcji np. z instalacji fotowoltaicznej). Jego głównym narzędziem jest urządzenie OneMeter Beacon, a ❤ platforma OneMeter Cloud.

Po zainstalowaniu na porcie optycznym licznika urządzenie odczytuje z niego dokładne dane pomiarowe, które za pośrednictwem smartfona trafiają później do OneMeter Cloud. Użytkownik może zobaczyć w formie tabel i wykresów wyliczenia kosztów związanych z energią pobraną z sieci oraz wykresy dotyczące energii czynnej (w przypadku instalacji fotowoltaicznych - także oddawanej do sieci), poboru mocy czy energii biernej (w zależności od modelu licznika prądu oraz zakupionego pakietu. Daje to możliwość m.in. dobrania grupy taryfowej dystrybucyjnej pod profil użytkownika czy lepszego dopasowania mocy umownej.

Opis systemu OneMeter

W skład systemu OneMeter wchodzą trzy główne elementy:

  • Urządzenie OneMeter
  • Aplikacja mobilna OneMeter
  • Aplikacja webowa OneMeter Cloud

Urządzenie OneMeter służy do sczytywania danych z licznika zużycia energii poprzez port optyczny.

Aplikacja mobilna OneMeter służy do zainstalowania urządzenia OneMeter na liczniku, synchronizacji danych (pobraniu danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia OneMeter i wysłaniu ich na serwer), pobieraniu danych z urządzenia OneMeter i przesyłaniu ich na serwer w trybie ciągłym (tryb Bramki OneMeter) oraz usuwaniu sparowania urządzenia OneMeter z licznikiem.

[PICTURE]

Aplikacja webowa OneMeter Cloud lorem ipsum dolor sit amed.

Więcej informacji o poszczególnych elementach systemu znajduje się w dalszej części instrukcji.

Funkcja w systemie

Urządzenie OneMeter, często nazywane też “beaconem” (czyt. bikonem) lub OneMeter Beacon, to część systemu, która bezpośrednio komunikuje się z licznikiem energii elektrycznej. Urządzenie, które jest zainstalowane na liczniku[^1], co 15 minut sczytuje z niego dane i zapisuje je w swojej pamięci wewnętrznej. Dane z najnowszego odczytu są wysyłane przez Bluetooth i mogą zostać odebrane przez smartfon z zainstalowaną aplikacją mobilną OneMeter i włączoną usługą Bramki OneMeter.


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-30