Przejdź do treści

Dioda LED

W tabelkach znajdziesz informacje o tym, co w poszczególnym stanie oznacza kolor świecenia diody LED w urządzeniu OneMeter.

Kolor i animacja diody urządzenia może się w rzeczywistości nieznacznie różnić.

Ostrzeżenie o epilepsji

Upewnij się, że warunki migoczącego światła nie powodują u Ciebie konsekwencji zdrowotnych.

🟢 Miga na zielono Trwa synchronizacja danych lub aktualizacja oprogramowania. Po zakończeniu dioda zgaśnie.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub synchronizacji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie oczekuje na odczyt (wykonywany co kwadrans zegarowy).
🟢 3 mignięcia na zielono Pomyślnie wykonano odczyt licznika.
🔴 3 mignięcia na czerwono Pomyślnie wykonano odczyt licznika. Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
🔴 Miga co 3 sek. na czerwono Urządzenie wymaga synchronizacji po wymianie baterii lub ostatni odczyt zakończył się niepowodzeniem. Dokonaj synchronizacji i upewnij się, że urządzenie jest poprawnie umieszczone na porcie optycznym licznika.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało / niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
🟢 Miga na zielono (stabilnie) Urządzenie jest w połączeniu z telefonem. Aby zainstalować je na liczniku, podążaj za instrukcją wyświetloną na ekranie.
🟢 Miga na zielono (zmiennie) Trwa proces instalacji. Zaczekaj chwilę. Nie ściągaj urządzenia z licznika.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub transmisji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie jest w trybie uśpienia. Aby je wybudzić, wystaw jego dolną część na działanie światła.
🟢 Miga na zielono Urządzenie przygotowuje się do procesu instalacji. Nie wyjmuj baterii w tym momencie.
🟢 Świeci na zielono Urządzenie oczekuje na proces instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia.
🔴 Świeci na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-30