Przejdź do treści

Kody OBIS

Poniżej uzyskasz informację o tym, czym jest kod OBIS i jak zrozumieć wartości odczytane z licznika, zwane czasami wartościami liczydeł, a także które kody OBIS są rozpoznawane przez urządzenie.

Kod OBIS

Aby zrozumieć czym jest kod OBIS, spójrzmy na przykład wartości odczytanej z licznika energii.

1.8.0(158233.46*kWh)

Na wyświetlaczu licznika najprawdopodobniej zobaczysz wartość liczydła w bardziej czytelnej formie.

Składa się z 3 elementów: kodu OBIS 1.8.0, wartości liczydła 158233.46 i jednostki pomiarowej kWh oddzielonych ustalonymi znakami. Kod OBIS reprezentuje typ pomiaru. 1.8.0 dla przykładu oznacza wartość całkowitej energii czynnej pobranej z sieci. Co to znaczy? Tyle zużyto energii od momentu instalacji licznika w sieci (lub resetu liczydła).

Dlaczego 1.8.0? Tak zdefiniowano w standardzie IEC62056-21, który określa sposób reprezentacji danych przez dużą część liczników energii, z którymi urządzenie jest kompatybilne.

Typowe rejestry OBIS liczników

Wg standardu, oprócz klasycznych wartości pomiarowych (np. moc, energia, napięcie), z użyciem kodów OBIS można zapisać inne dane (np. stan pracy licznika). Skupmy się jednak na opisaniu kilku kodów OBIS występujących najczęściej.

Użyto różnych kolorów sekcji wykresów wyłącznie w celu odróżnienia sąsiednich sekcji.

Strefy

Strefą taryfową jest przedział czasu, w którym obowiązuje ustalona kwota za pobranie / oddanie energii. Część liczników może zliczać pobranie / oddanie w poszczególnych strefach. Abstrakcyjny przykład podziału czasu na strefy po prawej stronie rysunku powyżej.

Sumaryczne kody

Z uwagi na fakt, że liczydła licznika liczą tylko do przodu, potrzebujemy dwóch kodów OBIS do reprezentacji wielkości pomiarowej pobranej i oddanej. Można powiedzieć, że

kod OBIS reprezentuje
1.8.0 / 2.8.0 ile energii efektywnie zużyto / oddano do sieci
3.8.0 / 4.8.0 ile energii zostało utraconej przy zużyciu / oddaniu do sieci
5.8.0 / 7.8.0 ile energii o charakterze indukcyjnym zużyto / oddano do sieci
6.8.0 / 8.8.0 ile energii o charakterze pojemnościowym oddano / przyjęto z sieci
1.8.1 - 1.8.4 ile energii efektywnie zużyto w poszczególnych strefach
2.8.1 - 2.8.4 ile energii efektywnie oddano do sieci w poszczególnych strefach

Wyobrażając sobie instalację elektryczną jako pojedynczy odbiornik podłączony do sieci energetycznej, jej charakter energii zależy od charakteru podłączonych urządzeń (które składają się z elementów elektronicznych wśród których są cewki i kondensatory). O więcej informacji zapytaj Twojego elektryka.

Przetwarzane kody

Urządzenie rozpoznaje kilkadziesiąt kodów OBIS, które można podzielić na grupy w zależności od sposobu wykorzystania:

  • instalowany gdy urządzenie udostępnia jego wartość podczas procesu instalacji,
  • synchronizowany gdy urządzenie udostępnia przy synchronizacji jego wartość odczytaną podczas ostatnio wykonanego odczytu,
  • rozgłaszany gdy można uzyskać jego ostatnią wartość poprzez nasłuchiwanie bramką lub aplikacją mobilną,
  • przechowywany gdy podczas synchronizacji można uzyskać jego historyczne wartości (jest przechowywany w pamięci urządzenia).

Polityka przetwarzania

grupa instalowane synchronizowane rozgłaszane przechowywane
Kody pomiarowe + + + +
Kody specjalne + + +
Kody identyfikacyjne + +
Kody pomiarowe uzupełniające + +

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie kody przechowywane są rozgłaszane i synchronizowane. Podczas synchronizacji wszystkie odczytane kody z ostatniego odczytu są udostępniane. Kody rozgłaszane mogą nie przechowywane, podobnie jak część kodów, których wyłącznie ostatni odczyt jest synchronizowany, a ich historia jest tracona.

Kod specjalny S.1.1.12 jest przechowany w pamięci.

Jeśli odczyt się nie powiódł, wartości pomiarowych kodów OBIS i kod specjalny S.1.1.4 nie są rozgłaszane.

Kody pomiarowe

kod opis jednostka alias
1.8.0 Energia czynna pobrana, suma kWh A+
1.8.1 Energia czynna pobrana w I strefie kWh A+ (T1)
1.8.2 Energia czynna pobrana w II strefie kWh A+ (T2)
1.8.3 Energia czynna pobrana w III strefie kWh A+ (T3)
1.8.4 Energia czynna pobrana w IV strefie kWh A+ (T4)
2.8.0 Energia czynna oddana, suma kWh A-
2.8.1 Energia czynna oddana w I strefie kWh A- (T1)
2.8.2 Energia czynna oddana w II strefie kWh A- (T2)
2.8.3 Energia czynna oddana w III strefie kWh A- (T3)
2.8.4 Energia czynna oddana w IV strefie kWh A- (T4)
3.8.0 Energia bierna pobrana, suma kvarh Q+
4.8.0 Energia bierna oddana, suma kvarh Q-
5.8.0 Energia bierna w I kwadrancie, suma kvarh QL+
6.8.0 Energia bierna w II kwadrancie, suma kvarh QC+
7.8.0 Energia bierna w III kwadrancie, suma kvarh QL-
8.8.0 Energia bierna w IV kwadrancie, suma kvarh QC-
15.8.0 Energia czynna pobrana i oddana, suma kWh |A|
15.8.1 Energia czynna pobrana i oddana w I strefie kWh |A| (T1)
15.8.2 Energia czynna pobrana i oddana w II strefie kWh |A| (T2)
15.8.3 Energia czynna pobrana i oddana w III strefie kWh |A| (T3)
15.8.4 Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie kWh |A| (T4)

Konflikt kodów 1.8.X i 15.8.X

W przypadku gdy licznik udostępnia wartości kodów 1.8.0 i 15.8.0, wyłącznie jeden z nich będzie brany pod uwagę, podobnie dla kodów strefowych.

Kody strefowe 15.8.X są rozgłaszane i przechowywane tylko jeśli co najmniej dwa z nich były niezerowe podczas procesu instalacji.

Inna postać kodu 15.8.0

Wśród liczników niektórych producentów kod 15.8.0 występuje czasami jako F.8.0.

Kody specjalne

Kody specjalne to zestaw kodów przygotowanych . Mogą nie posiadać odpowiednika wśród kodów OBIS, jednak można je rozpoznać poprzez ich identyfikatory (kody).

kod opis przykład
S.1.1.2 Napięcie baterii urządzenia 2.76
S.1.1.4 Czas odczytu (wyrównany) 2020-11-19 10:45:00
S.1.1.6 Liczba udanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii) 433
S.1.1.7 Liczba nieudanych prób odczytu na pierwszej / drugiej wiadomości 23/22
S.1.1.8 Parametry komunikacji z licznikiem 3, 300
S.1.1.9 Temperatura 24
S.1.1.10 Czas odczytu (rzeczywisty) 2020-11-19 10:45:02
S.1.1.11 Stan urządzenia -
S.1.1.12 Zużycie energii (ze zliczania mignięć diody licznika) 10.44

Wyjaśnienia

  • S.1.1.7: Urządzenie wykonuje dwa zapytania licznika. Najpierw pyta o identyfikator, następnie o wartości rejestrów z kodami OBIS - stąd dwie wiadomości.
  • S.1.1.8: Chodzi o siłę świecenia (3) i prędkość komunikacji z licznikiem (300 bps).
  • S.1.1.12: Na podstawie znajomości liczby mignięć odpowiadającej danemu zużyciu i zarejestrowanej liczby mignięć można obliczyć przybliżone zużycie energii.

Kody identyfikacyjne

kod opis
0.0.0 Adres urządzenia 1
C.1.0 Numer seryjny licznika
C.90.1 Numer portu IEC
0.2.2 Identyfikator planu taryfowego
0.9.1 Czas
0.9.2 Data
F.F.0 Rejestr błędów licznika

Wyjaśnienia

  • 0.2.2: Wartość tego kodu OBIS jest nieprzewidywalna (może być wyświetlana niepoprawnie) i reprezentowana za pomocą maksymalnie 4 znaków,

Jednoznaczna identyfikacja urządzenia jest utrudniona

Pomimo, że jest dostępne wiele kodów OBIS, które można traktować jako składowe unikalności licznika (0.0.0, C.1.0, C.90.1 są przetwarzane przez urządzenie), producenci liczników nie stosują wspólnych zasad nazewnictwa. Jednak w 99% przypadków nasze urządzenie potrafi odróżnić liczniki od siebie.

Kody pomiarowe uzupełniające

kod opis jednostka alias
3.8.1 Energia bierna pobrana w I strefie kvarh Q+ (T1)
3.8.2 Energia bierna pobrana w II strefie kvarh Q+ (T2)
3.8.3 Energia bierna pobrana w III strefie kvarh Q+ (T3)
3.8.4 Energia bierna pobrana w IV strefie kvarh Q+ (T4)
4.8.1 Energia bierna oddana w I strefie kvarh Q- (T1)
4.8.2 Energia bierna oddana w II strefie kvarh Q- (T2)
4.8.3 Energia bierna oddana w III strefie kvarh Q- (T3)
4.8.4 Energia bierna oddana w IV strefie kvarh Q- (T4)
5.8.1 Energia bierna w I kwadrancie w I strefie kvarh QL+ (T1)
5.8.2 Energia bierna w I kwadrancie w II strefie kvarh QL+ (T2)
5.8.3 Energia bierna w I kwadrancie w III strefie kvarh QL+ (T3)
5.8.4 Energia bierna w I kwadrancie w IV strefie kvarh QL+ (T4)
6.8.1 Energia bierna w II kwadrancie w I strefie kvarh QC+ (T1)
6.8.2 Energia bierna w II kwadrancie w II strefie kvarh QC+ (T2)
6.8.3 Energia bierna w II kwadrancie w III strefie kvarh QC+ (T3)
6.8.4 Energia bierna w II kwadrancie w IV strefie kvarh QC+ (T4)
7.8.1 Energia bierna w III kwadrancie w I strefie kvarh QL- (T1)
7.8.2 Energia bierna w III kwadrancie w II strefie kvarh QL- (T2)
7.8.3 Energia bierna w III kwadrancie w III strefie kvarh QL- (T3)
7.8.4 Energia bierna w III kwadrancie w IV strefie kvarh QL- (T4)
8.8.1 Energia bierna w IV kwadrancie w I strefie kvarh QC- (T1)
8.8.2 Energia bierna w IV kwadrancie w II strefie kvarh QC- (T2)
8.8.3 Energia bierna w IV kwadrancie w III strefie kvarh QC- (T3)
8.8.4 Energia bierna w IV kwadrancie w IV strefie kvarh QC- (T4)
15.6.0 Moc maksymalna pobrana w danym okresie kW Pmax
15.6.1 Moc maksymalna pobrana w danym okresie w I strefie kW Pmax (T1)
15.6.2 Moc maksymalna pobrana w danym okresie w II strefie kW Pmax (T2)
15.6.3 Moc maksymalna pobrana w danym okresie w III strefie kW Pmax (T3)
15.6.4 Moc maksymalna pobrana w danym okresie w IV strefie kW Pmax (T4)
15.7.0 Moc chwilowa kW P

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17