Przejdź do treści

Bramka OneMeter

Wprowadzenie

Bramka OneMeter Gateway, jest aplikacją działającą jako serwis systemowy, umożliwiającą zbieranie danych rozgłaszanych przez znajdujące się w zasięgu Bluetooth urządzenia OneMeter, a następnie przekazywanie otrzymanych danych do serwera OneMeter Cloud. Ograniczenia systemu i szczegóły wymagane do uruchomienia opisano w Specyfikacji. Najważniejsze cechy aplikacji:

 • analogiczny sposób pracy do obecnego trybu bramki OneMeter dostępnego z poziomu aplikacji mobilnej,
 • przekazywanie bieżących odczytów z wielu urządzeń OneMeter do serwera,
 • lokalne przechowanie danych w przypadku braku połączenia z internetem (i przekazywanie ich na serwer w momencie ponownego połączenia),
 • nieprzerwana praca 24/7.

Prosimy zapoznać się z Warunkami użytkowania bramki.

Jak zacząć?

Dla minimalistów

Najważniejsze informacje wymagane do instalacji bramki można znaleźć w sekcji Konfiguracji bramki. Instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez czynności wymagane do wykonania w celu poprawnej konfiguracji, w tym pobrania plików z aplikacją. Zanim tam przejdziesz, zapoznaj się z poniższymi opcjami instalacji.

W zależności od preferencji, dostępne są dwie możliwości instalacji oprogramowania.

 • Dla osób, które chcą uniknąć instalacji oraz konfiguracji systemu operacyjnego aby umożliwić działanie aplikacji.
 • Poziom trudności instalacji jest porównywalny z trudnością wypalenia obrazu danych na dysku CD/DVD.

Przejdź do instrukcji Obrazu systemu

 • Dla osób posiadających aktywnie działające urządzenie, a także chcących automatycznie otrzymywać aktualizacje oprogramowania i mieć kontrolę nad ustawieniami pracy aplikacji.
 • Ten sposób wymaga podstawowej obsługi wiersza poleceń systemu oraz zarządzania pakietami debian.

Przejdź do instrukcji Pakietu instalacyjnego

Automatyczna aktualizacja będzie możliwa w przyszłych wersjach obrazu i pakietu instalacyjnego.

Sugerujemy zapoznanie się z całością instrukcji w celu poznania możliwości bramki.

Instalacja

Wymagania sprzętowe

Do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie z systemem Linux, posiadające moduł Bluetooth 4.0 i połączenie z internetem (np. poprzez Wi-Fi).

Kompatybilne platformy

Platformą docelową jest komputer Raspberry Pi z zainstalowanym systemem operacyjnym Raspberry Pi OS (dawniej Raspbian). Wykonano testy poprawności działania bramki na urządzeniach Raspberry Pi 4 B, 3 B i Zero W.

Posiadanie urządzenia spośród wymienionych, choć zalecane, nie jest wymagane do prawidłowego działania aplikacji. Przetestowano jej działanie na popularnych dystrybucjach systemu Linux: Ubuntu, Arch Linux. Prosimy o kontakt w razie chęci instalacji aplikacji na takich dystrybucjach (wymagany jest osobny pakiet instalacyjny). Nowe funkcje w pierwszej kolejności wydajemy w wersji na system Raspberry Pi OS.

Konfiguracja bramki

Dane użytkowe

W niniejszej instrukcji login i hasło użytkownika to odpowiednio: pi, OneMeter. Takie dane logowania otrzymują użytkownicy obrazu systemu.

Nalegamy aby ustalić silniejsze hasło w celu zwiększenia bezpieczeństwa!

Do takiej nazwy użytkownika systemu przypisano działanie aplikacji. Należy utworzyć nowe konto użytkownika o nazwie pi jeśli jeszcze nie istnieje. Obraz systemu zawiera konto skonfigurowane jak zalecono.

Obraz systemu

Obraz systemu jest gotowym zrzutem stanu systemu operacyjnego zawierającym wszystkie jego podstawowe funkcje, a także zainstalowaną aplikację OneMeter Gateway. Wgranie na kartę pamięci pozwala odtworzyć stan po uruchomieniu systemu. Wtedy też bramka jest gotowa do działania.

 • Etcher (lub podobny program)
 • około 2 GB wolnej pamięci na komputerze PC
 • Raspberry Pi
 • karta microSD (min. 4 GB)
 • czytnik kart microSD (wystarczy adapter, jeśli komputer posiada wejście na kartę SD)
 • Pobierz obraz systemu z aplikacją bramki. Wybierz jeden z odnośników. W przypadku wersji skompresowanej, wypakuj plik .img.

  rozmiar [MB] odnośnik
  395 plik .tar.xz
  563 plik .zip
  2957 plik .img
 • Przygotuj wymagane urządzenia i zainstaluj aplikację Etcher.

 • Umieść kartę w czytniku podłączonym do komputera.
 • Wybierz obraz systemu w programie Etcher (plik .img).
 • Wybierz dysk odpowiadający karcie microSD.

Upewnij się, że został wybrany właściwy dysk - jego dane zostaną nadpisane w całości!

 • Wgraj obraz na dysk. Operacja może chwilę potrwać.
 • Umieść kartę pamięci w złączu na kartę w Raspberry Pi.
 • Uruchom system. Urządzenie uruchomi się w trybie konfiguracyjnym.
 • Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi. W tym celu z innego komputera podłącz się do punktu dostępowego (sieci Wi-Fi) - udostępnianego przez Raspberry Pi.

Uwaga

Nazwę tymczasowej sieci i adres strony, w której możesz skonfigurować ustawienia połączenia ze swoją siecią znajdziesz w Specyfikacji.

Ręcznie wpisz nazwę sieci, jeśli nie widzisz jej na liście. Ustaw WPA jeśli trzeba.

Uwaga

System powinien się uruchomić ponownie. Jeśli nie zauważysz efektu po kilkunastu sekundach, odłącz i podłącz zasilanie bramki.

Udało Ci się poprawnie przejść przez wszystkie kroki? Świetnie! 👍

Aplikacja rozpoczęła przekazywanie danych z pobliskich urządzeń OneMeter do chmury OneMeter Cloud. Poczekaj chwilę i sprawdź Twój profil zużycia energii.

Reset ustawień Wi-Fi

W przypadku dostępności połączenia SSH (należy je skonfigurować), wystarczy wywołać poniższą komendę w folderze /usr/lib/raspiwifi/reset_device.

sudo python3 manual_reset.py

Jeśli nie ma możliwości dostępu do konsoli bramki, aby zresetować zresetować ustawienia Wi-Fi, należy zewrzeć pin GPIO 18 do napięcia 3.3 V i zachować ten stan na 10 s podczas uruchamiania systemu. Po wykonaniu tej operacji można ustawić parametry połączenia z lokalną siecią Wi-Fi ponownie.

Uwaga

Należy zapoznać się z rozstawem pinów urządzenia i upewnić się, że wybrany pin odpowiada numerowi GPIO 18 procesora, niekoniecznie numerowi pinu złącza, na które został wyprowadzony.


Pakiet instalacyjny

Pakiet instalacyjny z programem należy wgrać do systemu z wykorzystaniem wbudowanego instalatora menedżera pakietów (dpkg). Bramka rozpocznie pracę bezpośrednio po instalacji.

 • Raspberry Pi z kartą pamięci i zainstalowanym systemem
 • System Raspbian Buster lub nowszy (aktualna wersja)

Tymczasowy login i hasło znajdziesz w sekcji Danych użytkowych lub w Specyfikacji.

 • Upewnij się, że użytkownik posiada dostęp do Bluetootha, zrestartuj system.
 • W przypadku połączenia SSH, podłącz się ponownie.
 • Pobierz pakiet instalacyjny aplikacji OneMeter Gateway na platformie docelowej.
 • Zainstaluj oprogramowanie bramki (upewnij się co do nazwy i lokalizacji pliku).

sudo dpkg --install onemeter-gateway-armhf-v2.0.deb

Uwaga

W przypadku błędów zależności, należy zainstalować wyszczególnione przez system pakiety.

sudo apt-get install -f

Aplikacja rozpoczęła przekazywanie danych z pobliskich urządzeń do chmury OneMeter Cloud.

Gotowe 👍 Poczekaj chwilę i sprawdź Twój profil zużycia energii.


Zwiększenie żywotności karty SD

W celu zwiększenia żywotności karty SD, możesz zamontować część katalogów w pamięci RAM. W tym celu dodaj poniższe linie do pliku /etc/fstab. Zmodyfikuj je w razie potrzeby.

tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=100m 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=30m 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=100m 0 0
tmpfs /run tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=100m 0 0
tmpfs /var/spool/mqueue tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0700,gid=12,size=30m 0 0

Obsługa aplikacji

Częsta interakcja użytkownika z bramą nie jest wymagana. Proponujemy:

 • Umieścić bramę możliwie blisko obserwowanych urządzeń i w miejscu o dobrym zasięgu sieci WiFi.
 • Upewnić się co kilkanaście dni, że dane przekazywane są do serwera (o czym świadczy ich obecność w chmurze), a w - pierwszych dniach pracy bramki częściej.
 • Przenieść bramę do miejsca, w którym dane będą mogły zostać wysłane do serwera na czas wysyłki (która może potrwać - kilku minut) w przypadku przedłużającego się braku połączenia z internetem.

Weryfikacja autentyczności

Procedura

Poniższa procedura jest opcjonalna, natomiast użytkownikom pakietu instalacyjnego zaleca się jej wykonanie. Użytkownicy obrazu systemu otrzymują aplikację zainstalowaną przez nas - w tym przypadku nie ma potrzeby jej dodatkowej weryfikacji.

 • Pobierz i zaimportuj klucz publiczny OneMeter.

  rozmiar [kB] odnośnik
  5 plik .pgp
gpg --import onemeter-deployment.pgp
 • Dokonaj weryfikacji podpisu pakietu. Upewnij się co do nazwy pliku. Oczekiwany rezultat to: GOODSIG _gpgbuilder ...
dpkg-sig --verify onemeter-gateway-armhf-v2.0.deb

Użytkownik obrazu systemu może znaleźć pakiet instalacyjny w katalogu domowym systemu.

Interfejs użytkownika

Stan pracy diody

Dioda LED ACT jest wykorzystywana przez aplikację do wskazania statusu.

🟢 Miga Rozgłaszane dane są przekazywane do serwera.
🟢 Świeci Połączono z serwerem.
✖ Wyłączona Brak połączenia z serwerem.

Uwaga

Upewnij się, że logika diody nie jest odwrócona, tj. jest wyłączona gdy połączono z serwerem. Upewnij się też, że dioda nie jest wykorzystywana przez inne wyzwalacze.

Bramka operuje na deskryptorze pliku led0 w systemie operacyjnym.

Konfiguracja

Aby zmienić częstotliwość wyświetlania statystyk na 24h i ew. włączyć ich gromadzenie (zamiast resetu):

 • Dodaj poniższe linie do pliku /etc/onemeter-gateway/settings.
STATS_PERIOD_MINS 1440
STATS_AGGREGATED
 • Wykonaj restart serwisu lub systemu.

Zalecamy ostrożność podczas edycji pliku konfiguracyjnego urządzenia.

Administracja

Zainstalowana aplikacja działa jako serwis systemowy o nazwie onemeter-gateway.

$ systemctl status onemeter-gateway
🟢 onemeter-gateway.service - OneMeter Gateway
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/onemeter-gateway.service

W dzienniku zdarzeń znajdują się informacje o pracy aplikacji (stan połączenia, statystyki przekierowania danych).

journalctl -u onemeter-gateway -f --since “2 hours ago”

Statystyki są domyślnie logowane co 60 min.

Uwaga

Jeśli katalog /var/log jest zamontowany w pamięci RAM, dziennik zdarzeń zostanie wyczyszczony po ponownym uruchomieniu systemu.

W pierwszym wierszu znajduje się podsumowanie odebranych typów pakietów i liczba urządzeń OneMeter w pobliżu.

  Statistics: from last 60 mins
     read    info    null   beacons
       2      1     4      1
#     publ    qos=0    fail     conn  lost+down
0      50      0     1      0      0

W drugim wierszu mamy liczbę pomyślnych publikacji danych (potwierdzonych przez serwer), liczbę niepotwierdzonych prób wysyłki (QoS 0), liczbę nieudanych publikacji, udanych połączeń z serwerem i nieudanych lub utraconych z nim połączeń.

Odinstalowanie

Aby usunąć aplikację OneMeter Gateway należy wywołać poniższe polecenia.

sudo systemctl stop onemeter-gateway
sudo dpkg --remove onemeter-gateway

W przypadku chęci usunięcia ustawień użytkownika, wywołaj dodatkowo.

sudo dpkg --purge onemeter-gateway

Gdy usuniesz ustawienia użytkownika unikalny identyfikator bramki ulegnie zmianie po ponownej instalacji. W przeciwnym wypadku, pozostanie niezmieniony.

Wsparcie techniczne

Większość potencjalnych błędów związanych z pracą bramki da się rozwiązać przez ponowne uruchomienie systemu. Upewnij się, że:

 • Posiadasz połączenie z internetem
 • Bluetooth jest włączony

Nadal nie udało się skonfigurować bramki?

Sprawdź częste pytania · Skontaktuj się z nami


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-30