Przejdź do treści

Bramka OneMeter - Specyfikacja

Produkt

Bramka OneMeter Gateway jest aplikacją działającą jako serwis systemowy, umożliwiającą zbieranie danych rozgłaszanych przez znajdujące się w zasięgu Bluetooth urządzenia OneMeter, a następnie przekazywanie otrzymanych danych do serwera OneMeter Cloud. Bramka współpracuje z urządzeniami OneMeter o wersji firmware 0.16.08 (lub nowszej).

Dystrybucje Raspberry Pi OS, Raspbian Buster, Ubuntu1
Architektura armhf, amd64 (x86-64)
Bluetooth 4.0 (lub nowszy)
Internet Wymagane stabilne połączenie kablowe lub Wi-Fi
Pamięć RAM Min. 512 MB
Śledzone urządzenia 8 (lub więcej)
Transmisja danych 4 MB/dzień2
Pamięć odczytów 4 MB/dzień (lokalna pamięć odczytów)
Rozmiar aplikacji Poniżej 1 MB
Komunikacja Bluetooth, TCP/IP, MQTT 5
Szyfrowanie AES-1283

Dane pierwszego logowania (obraz systemu)

Nazwa komputera onemeter-gateway
Nazwa użytkownika pi
Hasło OneMeter
Punkt dostępowy OneMeter Gateway4
Adres do konfiguracji http://onemeter.local lub http://10.0.0.1

Kompatybilność

Obecnie brama nie będzie działać poprawnie na urządzeniu z systemem Windows (w tym Windows 10 IoT). Nie planujemy zapewnienia kompatybilności z tym systemem.


  1. wybierz obraz lub pakiet instalacyjny właściwy dla systemu, na którym chcesz zainstalować aplikację 

  2. zgrubne oszacowanie, zależy od częstości braku połączenia z internetem, liczby śledzonych urządzeń, oraz typu rozgłaszanych danych 

  3. brama nie szyfruje danych (urządzenie OneMeter to robi), jednak weryfikuje, że są w takiej postaci i przekazuje je do serwera w niezmienionej formie 

  4. aby upewnić się, że łączysz się z właściwym urządzeniem, odejdź od innych punktów dostępowych o tej samej nazwie w pobliżu 


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-30