Przejdź do treści

Przygotowanie urządzenia do działania

Ten dokument dotyczy wersji oprogramowania urządzenia 0.20.0 lub nowszych. W przypadku gdy korzystasz ze starszej wersji oprogramowania, podążaj bezpośrednio za wskazówkami w poniższym filmie.

Zanim zaczniesz

Mamy nadzieję, że Opis systemu jest Ci nieobcy 😉

Ostrzeżenie o epilepsji

Upewnij się, że warunki migoczącego światła nie powodują u Ciebie konsekwencji zdrowotnych.

Zmiany w procesie instalacji od wersji 0.20.0

Począwszy od wersji oprogramowania 0.20.0, po wybudzeniu, gdy jest niezainstalowane, urządzenie przebywa w stanie detekcji alternatywnego sposobu zliczania przyrostów energii. Film zamieszczony powyżej tego nie ukazuje. Sposób instalacji urządzenia na liczniku z portem optycznym nie uległ zmianie. Zmieniły się natomiast kolory świecenia diody. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami instalacji zamieszczonymi poniżej.

Przygotowanie do instalacji

 1. Pobierz aplikację mobilną OneMeter na swój telefon.
 2. Otwórz aplikację OneMeter.
 3. Zaloguj się przy użyciu konta Google / Facebook / Apple.
 4. Wyjmij urządzenie OneMeter z opakowania. Urządzenie powinno wybudzić się po wystawieniu na światło. Użyj latarki, jeśli w pomieszczeniu jest zbyt ciemno.
 5. Upewnij się, że telefon ma dostęp do Internetu, włączony moduł Bluetooth i włączone usługi lokalizacyjne.

  Uwaga!

  Usługi lokalizacyjne (GPS) muszą być włączone na czas komunikacji z urządzeniem. Jest to wymagane do jego poprawnego znalezienia go w pobliżu i transmisji danych (wymagania standardu komunikacji).

 6. Zaobserwuj efekt przygaszania diody urządzenia. Stan oznacza gotowość do przeprowadzenia instalacji.

  ✖ Wyłączona Urządzenie jest w trybie uśpienia. Aby je wybudzić, wystaw jego dolną część na działanie światła.
  🟢 Miga na zielono Urządzenie przygotowuje się do procesu instalacji. Nie wyjmuj baterii w tym momencie.
  ⚪ Przygasa na biało Urządzenie oczekuje na proces detekcji protokołu komunikacyjnego licznika i instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia. W tym przypadku należy je wybudzić ponownie.
  🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
  🔵 Miga lub świeci na niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.

Instalacja

Wyróżniamy dwa sposoby instalacji w zależności od tego czy urządzenie odczytuje dane z licznika, czy zlicza moc i zużycie na podstawie migania diody licznika z tzw. wyjścia kontrolnego. Poniżej opis portów licznika wspieranych przez urządzenie na przykładzie licznika firmy JM-Tronik.

meter-ports

Urządzenie może być zainstalowane jednym sposobem naraz!

Nie należy przekładać urządzenia pomiędzy portami. Aby zainstalować urządzenie na innym porcie, należy je odinstalować i zainstalować ponownie stosując się do odpowiedniej sekcji instrukcji poniżej.

Instalacja na porcie optycznym

Ten sposób dotyczy protokołów komunikacji IEC 62056-21 i SML.

 1. Przygotuj urządzenie do instalacji.
 2. Upewnij się, że masz włączony Bluetooth, GPS i dostęp do internetu.
 3. Zbliż się do licznika energii elektrycznej.

  Jeśli instalujesz na liczniku SML, upewnij się, że urządzenie jest dokładnie umieszczone na liczniku.

  Podobnie do instalacji na wyjściu kontrolnym licznika, dopasuj urządzenie na porcie tak, aby dioda urządzenia świeciła na zielono i migała na biało co kilka sekund.

 4. Rozpocznij instalację urządzenia, naciskając przycisk “+” w prawym dolnym rogu aplikacji.

 5. Podążaj za krokami instrukcji. Zweryfikuj stan urządzenia w trakcie instalacji.

  🟢 Miga na zielono (stabilnie) Urządzenie jest w połączeniu z telefonem. Aby zainstalować je na liczniku, podążaj za instrukcją wyświetloną na ekranie.
  🟢 Miga na zielono (zmiennie) Trwa transmisja danych lub proces parowania. Zaczekaj chwilę. Nie ściągaj urządzenia z licznika.
  🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
  🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub transmisji danych. Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie umieszczone na porcie optycznym a licznik jest na liście kompatybilnych liczników.
  ⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
 6. Gotowe 👍 Poczekaj chwilę i sprawdź Twój profil zużycia energii.

Instalacja na diodzie LED licznika (wyjściu kontrolnym)

W tym trybie urządzenie aktualizuje pomiary co kilka sekund, więc możesz na żywo na wykresie obserwować swoje obciążenie sieci elektrycznej oprócz standardowego 15-minutowego okresu. Im wyższa moc, tym szybciej ujrzysz efekt.

 1. Przygotuj urządzenie do instalacji.
 2. Upewnij się, że masz włączony Bluetooth, GPS i dostęp do internetu.
 3. Zbliż się do licznika energii elektrycznej.
 4. Zlokalizuj wyjście kontrolne podobne do tego, jak na rysunku. Najprawdopodobniej będzie w sąsiedztwie liczby impulsów diody (oznaczona na niebiesko na rysunku licznika powyżej).

  Co jeśli nie widzę tej wartości?

  Można spróbować poszukać stałej impulsowania wyjścia kontrolnego w dokumentacji producenta licznika. Gdy napotkasz trudności, zapraszamy do kontaktu z nami. Jeśli to będzie możliwe, sukcesywnie utworzymy i udostępnimy listę wartości w zależności od modelu licznika.

 5. Zanotuj wartość liczby impulsów na kWh (przelicz jeśli trzeba).

 6. Naklej samoprzylepny pierścień na licznik tak, aby jego dioda LED znalazła się w centrum (niebieski okrąg na rysunku).

  Obecnie nie dołączamy samoprzylepnego pierścienia do każdego zamówienia.

  Poinformuj nas, przygotujemy go dla Ciebie. Możesz też wyciąć go własnoręcznie z samoprzylepnej taśmy magnetycznej.

 7. Przymocuj urządzenie na pierścieniu.

 8. Zaobserwuj proces detekcji impulsów. Urządzenie może wymagać korekty umiejscowienia na porcie w celu zapewnienia stabilnej detekcji migania diody licznika.

  Aby przyspieszyć proces detekcji, możesz włączyć na chwilę urządzenie mające duże zużycie energii (np. czajnik elektryczny). Gdy urządzenie świeci ciągłym światłem na zielono, jest gotowe do instalacji.

  🟢 Szybciej przygasa na zielono Potencjalnie wykryto protokół komunikacyjny licznika. Poczekaj jeszcze chwilę.
  🟢 🔴 1 mignięcie na czerwono Błąd w detekcji protokołu komunikacji. Nastąpi powrót do oczekiwania na detekcję protokołu.
  🟢 ⚪ Miga na biało świecąc na zielono Wykryto protokół komunikacyjny licznika. Każde mignięcie jest potwierdzeniem właściwego umieszczenia urządzenia na liczniku, które oczekuje na proces instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia. Powrót do przygaszania nastąpi gdy spadnie jakość komunikacji.
  🟢 Świeci na zielono Urządzenie oczekuje na proces instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia.
  🔴 Świeci na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
 9. Rozpocznij instalację urządzenia, naciskając przycisk “+” w prawym dolnym rogu aplikacji.

 10. Po połączeniu do urządzenia, pojawi się nowe okno w aplikacji - wpisz zanotowaną liczbę impulsów i kontynuuj.
 11. Podążaj za krokami instrukcji. Zweryfikuj stan urządzenia w trakcie instalacji.

  🟢 Miga na zielono (stabilnie) Urządzenie jest w połączeniu z telefonem. Aby zainstalować je na liczniku, podążaj za instrukcją wyświetloną na ekranie.
  🟢 Miga na zielono (zmiennie) Trwa transmisja danych lub proces parowania. Zaczekaj chwilę. Nie ściągaj urządzenia z licznika.
  🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
  🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub transmisji danych. Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie umieszczone na porcie optycznym a licznik jest na liście kompatybilnych liczników.
  ⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
 12. Gotowe 👍 Poczekaj chwilę i sprawdź Twój profil zużycia energii.


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17