Przejdź do treści

Twój osobisty inteligentny licznik energii

Zapoznanie się z treściami zawartymi w niniejszej instrukcji powinno Ci pomóc w konfiguracji i korzystaniu z systemu OneMeter.

Poznaj OneMeter

Dziękujemy za wybranie systemu monitorującego OneMeter. Za jego pomocą uzyskasz szeroki zakres informacji dotyczącej energii pobieranej z sieci oraz kosztów, jakie wiążą się z tym poborem. OneMeter to system, który daje użytkownikowi możliwość monitorowania energii, którą pobiera z sieci jak i tej, którą oddaje (w przypadku nadprodukcji np. z instalacji fotowoltaicznej). Jego głównym narzędziem jest urządzenie OneMeter Beacon, a sercem platforma OneMeter Cloud.

Opis systemu

W skład systemu OneMeter wchodzą trzy główne elementy:

onemeter-system

Po zainstalowaniu na porcie optycznym licznika Urządzenie odczytuje z niego dokładne dane pomiarowe, które za pośrednictwem smartfona trafiają później do OneMeter Cloud. Użytkownik może zobaczyć w formie tabel i wykresów wyliczenia kosztów związanych z energią pobraną z sieci oraz wykresy dotyczące energii czynnej (w przypadku instalacji fotowoltaicznych - także oddawanej do sieci), poboru mocy czy energii biernej (w zależności od modelu licznika prądu oraz zakupionego pakietu. Daje to możliwość m.in. dobrania grupy taryfowej dystrybucyjnej pod profil użytkownika czy lepszego dopasowania mocy umownej.

Aplikacja mobilna OneMeter służy do zainstalowania urządzenia OneMeter na liczniku, synchronizacji danych (pobraniu danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia OneMeter i wysłaniu ich na serwer), pobieraniu danych z urządzenia OneMeter i przesyłaniu ich na serwer w trybie ciągłym (tryb Bramki OneMeter) oraz usuwaniu sparowania urządzenia OneMeter z licznikiem.

Popularne treści

Instalacja Status diody LED Wymiana baterii Bramka RPi


Ostatnia aktualizacja: 2022-01-17