Przejdź do treści

Wymiana baterii

Przewodnik

Opis

Aby wymienić baterię, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Zdejmij urządzenie z licznika. Nie jest konieczne usuwanie urządzenia przy użyciu aplikacji mobilnej.

  Ryzyko utraty danych

  Usunięcie urządzenia w aplikacji mobilnej spowoduje wyczyszczenie pamięci wewnętrznej urządzenia, w tym jego odczytów! Upewnij się, że to pożądany efekt.

 2. Wsuń nową baterię CR2032 w zagłębienie w obudowie na boku urządzenia, dociśnij ją i przekręć. Górna część obudowy powinna wyjść z zatrzasków.

 3. Palcem podważ starą baterię i wyjmij ją. W przypadku problemów możesz użyć do tego narzędzia, np. monety lub małego śrubokręta.
 4. Włóż nową baterię CR2032.
 5. Jeżeli dioda urządzenia zaczęła świecić (patrz Dioda LED), zamknij obudowę.
 6. Jeżeli urządzenie było wcześniej zainstalowane na liczniku, umieść je ponownie na liczniku i zsynchronizuj przy użyciu aplikacji mobilnej.

  Bezpieczeństwo wymiany baterii

  Wymiana baterii nie powoduje usunięcia sparowania urządzenia z licznikiem zużycia energii czy kontem OneMeter ani nie usuwa odczytów z jego pamięci wewnętrznej.


Ostatnia aktualizacja: 2024-04-09