Przejdź do treści

Aplikacja OneMeter w chmurze

Aplikacja OneMeter w chmurze jest miejscem wizualizacji i analizy danych. Użytkownik ma możliwość przeglądu wszystkich urządzeń zainstalowanych na danym koncie.

Na podstawie odczytów generowany jest wykres pobranej/oddanej energii elektrycznej w danym czasie. Do każdego urządzenia użytkownik może ustawić grupę taryfową, według której rozlicza się z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) wraz z dodatkowymi opłatami, które są uwzględniane przy rozliczeniu. System generuje raport zużycia energii oraz symuluje koszty energii w zależności od wybranej grupy taryfowej.

Funkcje

Poniżej zestawienie niektórych funkcji chmury.

Sprawdź które Usługi OneMeter zawierają poszczególne funkcje.

Funkcje chmury

Podsumowanie urządzenia OneMeter

cloud-device-summary

Szczegóły urządzenia i podsumowanie odczytów

cloud-device-details

Wpływ wyemitowanej energii na środowisko

cloud-device-details

Wykres przyrostów

cloud-usage-chart

Tabela odczytów

cloud-usage-chart

Podsumowanie i szczegóły kosztów

cloud-usage-chart

Zużycie energii w poszczególnych strefach

cloud-profile-daily

Profil mocy

cloud-profile-daily

Kontrola mocy zamówionej

cloud-profile-daily

Krzywa obciążeń

cloud-profile-load-duration-curve

API chmury (szczegóły)

cloud-api-docs


Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20