Przejdź do treści

Ustawienia

Settings dropdown

Aby przejść do ustawień urządzenia, kliknij w symbol w panelu urządzenia.

Taryfa

Ustaw taryfę aby mieć kontrolę nad prognozami kosztów.

Wyróżniamy dwa typy taryf:

  • predefiniowana - zapisana w naszym systemie, obejmuje w większości polską dystrybucję.
  • własna - umożliwia ręczne skonfigurowanie waluty i innych składników opłaty za energię.

lightbox-image lightbox-image

Wybierz i zapisz typ taryfy, a wtedy dostępne opcje się zaktualizują.

Predefiniowana taryfa

Aby ustawić predefiniowaną taryfę wybierz operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), właściwą taryfę dystrybucyjną i, jeśli wymagane, region dystrybucji. Zapisz zmiany. Podobnie wypełnij dodatkowe składniki opłaty. Potencjalnie, wypełnij też Dodatkowe ustawienia umowy.

Własna taryfa

Aby ustawić własną taryfę, wypełnij wymagane pola w sekcji taryfy oraz (opcjonalnie) skonfiguruj parametry instalacji PV w celu włączenia dostępnych funkcji PV w chmurze. Zapisz zmiany. Podobnie wypełnij dodatkowe składniki opłaty, i Dodatkowe ustawienia umowy.

Kropka jest separatorem dziesiętnym w ustawieniach

Dla przykładu, aby ustawić zmienny komponent 0,29 zł/kWh, wpisz 0.29 w odpowiednim polu.


Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20