Przejdź do treści

Identyfikacja

Urządzenie OneMeter można zidentyfikować poprzez kilka parametrów opisanych poniżej.

device-identification

Adres MAC

magnet

To ciąg 6 bajtów, który umożliwia identyfikację urządzenia OneMeter w komunikacji lokalnej BLE (np. E3:C0:D0:5D:87:AD). Możesz go znaleźć w szczegółach urządzenia w chmurze lub aplikacji mobilnej.

Gdy wyszukasz urządzenia BLE w pobliżu, na liście urządzeń powinno się pokazać urządzenie OneMeter pod nazwą zawierającą końcówkę adresu MAC, np. OM 87ad. W ten sposób możesz się upewnić że telefon jest w zasięgu BLE urządzenia OneMeter, a ono samo jest aktywne.

Co jeśli OneMeter ma taki sam adres MAC lub końcówkę adresu jak inne urządzenie w pobliżu?

Skontaktuj się z nami. Wymienimy Ci urządzenie aby działało bez utrudnień. To bardzo rzadki scenariusz, ale nie możemy go wykluczyć.

Numer seryjny

To ciąg 16 bajtów, który umożliwia unikalną identyfikację urządzenia OneMeter. Jest nadany na etapie produkcji i niezmienny przez cały czas życia urządzenia. W naszym systemie może być prezentowany w dwóch postaciach:

  • skrócona - zawiera adres MAC urządzenia i jest nadrukowana na magnesie (jako Serial).
  • pełna - zawiera skróconą wersję i metadane określone przez system.

UUID instalacji

To ciąg 16 bajtów, który umożliwia unikalną identyfikację instalacji urządzenia OneMeter na danym liczniku (np. a48b7de3-0113-49fa-7483-043214a3b4b2). Każda kolejna instalacja (nawet na tym samym liczniku) jest opatrzona innym UUID instalacji.


Ostatnia aktualizacja: 2024-04-09