Przejdź do treści

Dioda LED

W tabelkach znajdziesz informacje o tym, co w poszczególnym stanie oznacza kolor świecenia diody LED w urządzeniu OneMeter. Kolor i animacja diody urządzenia może się w rzeczywistości nieznacznie różnić.

Ostrzeżenie o epilepsji

Upewnij się, że warunki migoczącego światła nie powodują u Ciebie konsekwencji zdrowotnych.

Stan urządzenia

Dla wersji firmware, w których nastąpiły zmiany względem poprzedniej wersji.

🟢 Miga na zielono Trwa synchronizacja danych lub przesyłanie nowego oprogramowania. Po zakończeniu dioda zgaśnie.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub synchronizacji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie oczekuje na odczyt (wykonywany co kwadrans zegarowy).
🟢 3 mignięcia na zielono Pomyślnie wykonano odczyt licznika.
🔴 3 mignięcia na czerwono Pomyślnie wykonano odczyt licznika. Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🟡 Miga co 3 sek. na żółto Odczyt licznika zakończył się niepowodzeniem. Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie umieszczone na porcie optycznym licznika.
🔴 Miga co 3 sek. na czerwono Urządzenie wymaga synchronizacji po wymianie baterii. Zsynchronizuj je w aplikacji mobilnej.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
🟡 Miga na żółto Trwa aktualizacja oprogramowania. Po zakończeniu dioda zgaśnie.
⚪ Miga na biało Urządzenie wczytuje dane i stan pracy. Zaczekaj chwilę.
🔵 Miga/świeci na niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
🟢 Miga na zielono (stabilnie) Urządzenie jest w połączeniu z telefonem. Aby zainstalować je na liczniku, podążaj za instrukcją wyświetloną na ekranie.
🟢 Miga na zielono (zmiennie) Trwa proces instalacji lub przesyłanie nowego oprogramowania. Zaczekaj chwilę. Nie ściągaj urządzenia z licznika.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub transmisji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie jest w trybie uśpienia. Aby je wybudzić, wystaw jego dolną część na działanie światła.
⚪ Miga na biało Urządzenie przygotowuje się do procesu instalacji. Nie wyjmuj teraz baterii.
⚪ Przygasa na biało Urządzenie oczekuje na proces detekcji protokołu komunikacyjnego licznika i instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia.
⚪ Szybciej przygasa na biało Potencjalnie wykryto protokół komunikacyjny licznika. Poczekaj jeszcze chwilę.
⚪ 🔴 1 mignięcie na czerwono Błąd w detekcji protokołu komunikacji. Nastąpi powrót do oczekiwania na detekcję protokołu.
🟢 ⚪ Miga na biało świecąc na zielono Wykryto protokół komunikacyjny licznika. Każde mignięcie jest potwierdzeniem właściwego umieszczenia urządzenia na liczniku, które oczekuje na proces instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia. Powrót do przygaszania nastąpi gdy spadnie jakość komunikacji.
🔴 Świeci na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
🟡 Miga na żółto Trwa aktualizacja oprogramowania.
🔵 Miga lub świeci na niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
🟢 Miga na zielono Trwa synchronizacja danych lub przesyłanie nowego oprogramowania. Po zakończeniu dioda zgaśnie.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub synchronizacji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie oczekuje na odczyt (wykonywany co kwadrans zegarowy).
🟢 3 mignięcia na zielono Pomyślnie wykonano odczyt licznika.
🔴 3 mignięcia na czerwono Pomyślnie wykonano odczyt licznika. Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🟡 Miga co 3 sek. na żółto Odczyt licznika zakończył się niepowodzeniem. Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie umieszczone na porcie optycznym licznika.
🔴 Miga co 3 sek. na czerwono Urządzenie wymaga synchronizacji po wymianie baterii. Zsynchronizuj je w aplikacji mobilnej.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
🟡 Miga na żółto Trwa aktualizacja oprogramowania. Po zakończeniu dioda zgaśnie.
⚪ Miga na biało Urządzenie wczytuje dane i stan pracy. Zaczekaj chwilę.
🔵 Miga/świeci na niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
🟢 Miga na zielono (stabilnie) Urządzenie jest w połączeniu z telefonem. Aby zainstalować je na liczniku, podążaj za instrukcją wyświetloną na ekranie.
🟢 Miga na zielono (zmiennie) Trwa proces instalacji lub przesyłanie nowego oprogramowania. Zaczekaj chwilę. Nie ściągaj urządzenia z licznika.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub transmisji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie jest w trybie uśpienia. Aby je wybudzić, wystaw jego dolną część na działanie światła.
⚪ Miga na biało Urządzenie przygotowuje się do procesu instalacji. Nie wyjmuj teraz baterii.
⚪ Przygasa na biało Urządzenie oczekuje na proces detekcji protokołu komunikacyjnego licznika i instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia.
🟢 Szybciej przygasa na zielono Potencjalnie wykryto protokół komunikacyjny licznika. Poczekaj jeszcze chwilę.
🟢 🔴 1 mignięcie na czerwono Błąd w detekcji protokołu komunikacji. Nastąpi powrót do oczekiwania na detekcję protokołu.
🟢 ⚪ Miga na biało świecąc na zielono Wykryto protokół komunikacyjny licznika. Każde mignięcie jest potwierdzeniem właściwego umieszczenia urządzenia na liczniku, które oczekuje na proces instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia. Powrót do przygaszania nastąpi gdy spadnie jakość komunikacji.
🔴 Świeci na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
🟡 Miga na żółto Trwa aktualizacja oprogramowania.
🔵 Miga lub świeci na niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
🟢 Miga na zielono Trwa synchronizacja danych lub przesyłanie nowego oprogramowania. Po zakończeniu dioda zgaśnie.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub synchronizacji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie oczekuje na odczyt (wykonywany co kwadrans zegarowy).
🟢 3 mignięcia na zielono Pomyślnie wykonano odczyt licznika.
🔴 3 mignięcia na czerwono Pomyślnie wykonano odczyt licznika. Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🟡 Miga co 3 sek. na żółto Odczyt licznika zakończył się niepowodzeniem. Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie umieszczone na porcie optycznym licznika.
🔴 Miga co 3 sek. na czerwono Urządzenie wymaga synchronizacji po wymianie baterii. Zsynchronizuj je w aplikacji mobilnej.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
🟡 Miga na żółto Trwa aktualizacja oprogramowania. Po zakończeniu dioda zgaśnie.
🟢 Miga na zielono Urządzenie wczytuje dane i stan pracy. Zaczekaj chwilę.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało / niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
🟢 Miga na zielono (stabilnie) Urządzenie jest w połączeniu z telefonem. Aby zainstalować je na liczniku, podążaj za instrukcją wyświetloną na ekranie.
🟢 Miga na zielono (zmiennie) Trwa proces instalacji lub przesyłanie nowego oprogramowania. Zaczekaj chwilę. Nie ściągaj urządzenia z licznika.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub transmisji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie jest w trybie uśpienia. Aby je wybudzić, wystaw jego dolną część na działanie światła.
🟢 Miga na zielono Urządzenie przygotowuje się do procesu instalacji. Nie wyjmuj baterii w tym momencie.
⚪ Przygasa na biało Urządzenie oczekuje na proces detekcji protokołu komunikacyjnego licznika i instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia.
🟢 Szybciej przygasa na zielono Potencjalnie wykryto protokół komunikacyjny licznika. Poczekaj jeszcze chwilę.
🟢 🔴 1 mignięcie na czerwono Błąd w detekcji protokołu komunikacji. Nastąpi powrót do oczekiwania na detekcję protokołu.
🟢 ⚪ Miga na biało świecąc na zielono Wykryto protokół komunikacyjny licznika. Każde mignięcie jest potwierdzeniem właściwego umieszczenia urządzenia na liczniku, które oczekuje na proces instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia. Powrót do przygaszania nastąpi gdy spadnie jakość komunikacji.
🔴 Świeci na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
🟡 Miga na żółto Trwa aktualizacja oprogramowania.
🔵 Miga lub świeci na niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
🟢 Miga na zielono Trwa synchronizacja danych lub przesyłanie nowego oprogramowania. Po zakończeniu dioda zgaśnie.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub synchronizacji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie oczekuje na odczyt (wykonywany co kwadrans zegarowy).
🟢 3 mignięcia na zielono Pomyślnie wykonano odczyt licznika.
🔴 3 mignięcia na czerwono Pomyślnie wykonano odczyt licznika. Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić dalszy odczyt licznika i synchronizację danych.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
🔴 Miga co 3 sek. na czerwono Urządzenie wymaga synchronizacji po wymianie baterii lub ostatni odczyt zakończył się niepowodzeniem. Dokonaj synchronizacji i upewnij się, że urządzenie jest poprawnie umieszczone na porcie optycznym licznika.
🟡 Miga na żółto Trwa aktualizacja oprogramowania. Po zakończeniu dioda zgaśnie.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało / niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
🟢 Miga na zielono (stabilnie) Urządzenie jest w połączeniu z telefonem. Aby zainstalować je na liczniku, podążaj za instrukcją wyświetloną na ekranie.
🟢 Miga na zielono (zmiennie) Trwa proces instalacji. Zaczekaj chwilę. Nie ściągaj urządzenia z licznika.
🔴 Miga na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 1 lub 2 mignięcia na czerwono Napotkano błąd w komunikacji z licznikiem lub transmisji danych.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.
✖ Wyłączona Urządzenie jest w trybie uśpienia. Aby je wybudzić, wystaw jego dolną część na działanie światła.
🟢 Miga na zielono Urządzenie przygotowuje się do procesu instalacji. Nie wyjmuj baterii w tym momencie.
🟢 Świeci na zielono Urządzenie oczekuje na proces instalacji. Po minucie nieaktywności urządzenie powróci do trybu uśpienia.
🔴 Świeci na czerwono Niski stan baterii. Należy ją wymienić, aby umożliwić odczyt licznika, instalację i synchronizację danych.
🔴 Miga co sekundę na czerwono Krytyczny stan baterii lub błąd urządzenia. Jeśli wymiana baterii nie pomaga, skontaktuj się z nami.
🟡 Miga na żółto Trwa aktualizacja oprogramowania.
⚪ 🔵 Miga/świeci na biało lub niebiesko Kolor nie powinien wystąpić. Skontaktuj się z nami.

Wyjątkowe błędy

Wersja firmware: 0.21.1 (lub nowsza)

Urządzenie sygnalizuje miganiem diody wystąpienie wyjątkowych błędów w działaniu. Reakcją na błąd jest restart urządzenia.

🔴 3x miga na czerwono (szybko) Nieudane załadowanie stanu urządzenia. Urządzenie może wymagać serwisu.
🔴 5x miga na czerwono (szybko) Nieprawidłowy stan urządzenia lub niepoprawne działanie. Skontaktuj się z nami jeśli problem się powtarza.

Inne błędy

Oprócz wymienionych błędów, są jeszcze błędy o takiej samej dynamice mignięć, ale większej ich liczbie. Skontaktuj się z nami jeśli takie zauważysz.


Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20