Przejdź do treści

Protokoły komunikacji

W niniejszym artykule zaznajomisz się z protokołami komunikacji wspieranymi przez urządzenie OneMeter.

Jak je rozpoznać?

Wiele liczników ma wygrawerowane nazwy wspieranych protokołów na obudowie. Będziesz mieć prawdopodobnie do czynienia z protokołem:

  • BLINK gdy celem będzie kontrola zużycia energii poprzez migającą diodę LED licznika,
  • DLMS gdy zauważysz logo dlms na liczniku,
  • SML gdy zauważysz klucz publiczny i identyfikator serwera, niemiecki język i brak loga dlms,
  • IEC 62056 w pozostałych przypadkach.

Protokoły

IEC 62056-21

iec-support

To międzynarodowy standard komunikacji z licznikami mediów, a także główny protokół wspierany przez urządzenie OneMeter. Poprzednio znany jako IEC 61107. Interfejs komunikacyjny to optyczny port szeregowy na liczniku (Instalacja). Licznik zawsze oczekuje na żądanie.

Urządzenie OneMeter najpierw pyta o dane identyfikujące licznik (producent i model), następnie pyta o zbiór danych (listę kodów OBIS), która jest zwracana na żądanie.

Więcej informacji: Kody OBIS.

SML

sml-support

sml

Smart Meter Language (SML) jest protokołem komunikacji z niemieckimi licznikami energii elektrycznej. Protokół, kodowany binarnie, zakłada podział danych na pliki, wiadomości i elementy. Interfejs komunikacyjny to port optyczny zgodny ze standardem IEC 62056-21. Domyślnie, licznik wysyła plik danych co kilka sekund.

Każda transmisja zawiera plik, który składa się z nagłówka, treści i stopki. Treść zawiera wiadomość, z której można wyekstrahować stan zużycia energii i przedstawić w formie kodu OBIS.

Więcej informacji:

blink-support

blink

BLINK to autorski protokół do zliczania poboru mocy i energii elektrycznej w oparciu o częstości migania specjalnej diody LED licznika (tzw. wyjścia kontrolnego / wyjścia impulsowego). Warstwa komunikacyjna zawiera diodę LED, która miga w takt zużycia energii.

Najczęściej zauważysz powiązanie zużycia energii Twojej instalacji (np. 1000 impulsów diody na kWh). Czasami protokół umożliwia ustalenie poziomu oddawania energii do sieci, jednak z dużą dozą pewności nie będziesz w stanie określić jak wiele energii zostało wyprodukowane (jeśli posiadasz instalację PV).

DLMS

dlms-support

Problem z kompatybilnością z protokołem DLMS

Mamy działający prototyp urządzenia komunikującego się z licznikiem za pośrednictwem protokołu DLMS. W większości przypadków urządzenie potrzebuje uzyskać klucze szyfrujące, aby połączenie z licznikiem. Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego rzadko udzielają dostępu użytkownikom. W rezultacie, na ten moment, musimy uznać, że protokół jest niekompatybilny.

dlms

Device Language Message Specificiation (DLMS) jest globalnym standardem do inteligentnych systemów pomiarowych, kontroli i zarządzania. Specyfikuje obiektowo-zorientowany model danych, protokół warstwy aplikacji i profile komunikacyjne specyficzne dla danego medium. Interfejs komunikacyjny jest zgodny ze standardem IEC 62056.

Transmisję poprzedza proces asocjacji z licznikiem. W wielu przypadkach transfer danych jest zaszyfrowany. W rezultacie urządzenie wymaga znajomości kluczy szyfrujących w celu obsługi transmisji. Klucze można uzyskać komunikując się z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Bez tej wiedzy nie można wykonać poprawnego odczytu.

DLMS i model obiektowy (COSEM - Companion Specification for Energy Metering) do opisu wirtualnej aplikacji, mogą być użyte do każdego rodzaju medium, w dowolnym segmencie rynku i rodzaju aplikacji.

Więcej informacji: DLMS Overview


Ostatnia aktualizacja: 2024-04-09