Przejdź do treści

Tryby pracy

onemeter-modes

Stan fabryczny

Urządzenie oczekuje na zainstalowanie.

Aby oszczędzać energię, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia po chwili bezczynności (dioda zgaśnie). Należy je wybudzić latarką.

Więcej informacji w artykule Instalacja.

Tryb odczytu

Urządzenie wykonuje okresowe odczyty z licznika energii elektrycznej. Najważniejsze dane są przechowywane w pamięci w celu późniejszej synchronizacji.

Okres odczytu wynosi 15 min lub 1 min (w zależności od konfiguracji).

Więcej informacji w artykule Tryb odczytu.

Tryb rozgłaszania

Urządzenie rozgłasza lokalnie bieżące (zaszyfrowane) odczyty licznika. Jeśli wśród nasłuchujących urządzeń jest telefon z trybem bramki lub Bramka OneMeter, dane po kilku sekundach dotrą do chmury i będą do Twojej dyspozycji.

Zasięg transmisji wynosi do 50 m.

Więcej informacji w artykule Tryb rozgłaszania.

Tryb synchronizacji

Po rozpoczęciu synchronizacji przez Użytkownika (w aplikacji mobilnej), urządzenie przekazuje ostatni odczyt i historyczne odczyty zapisane w pamięci do telefonu i dalej do chmury a także planuje następny odczyt (jeśli bateria była wymieniana) i synchronizuje swój czas.

Zasięg transmisji wynosi do 10 m.

Więcej informacji w artykule Tryb synchronizacji.


Ostatnia aktualizacja: 2024-04-09