Przejdź do treści

Kompatybilne kody OBIS

Lista kompatybilności kodów OBIS z urządzeniem OneMeter.

Czym jest kod OBIS?

Polityka przetwarzania

Poniżej lista przetwarzanych przez urządzenie kodów z ostatniego odczytu, rozgłaszanych i przechowywanych w pamięci. Jeśli ostatni odczyt się nie udał lub jeszcze go nie było (po restarcie urządzenia), urządzenie udostępni głównie kody specjalne z ostatniego odczytu. Dane z poprzednich odczytów, przechowywane w pamięci nadal będą dostępne do synchronizacji.

kod OBIS opis ostatni odczyt rozgłaszany przechowywany
0.0.0 Adres urządzenia (1)
0.2.2 Kod taryfy
0.9.1 Czas licznika
0.9.2 Data licznika
0.9.4 Data i czas licznika
1.2.1 Moc szczytowa czynna pobrana skumulowana w I strefie
1.4.0 Moc szczytowa czynna pobrana w danym okresie
1.5.0 Moc szczytowa czynna pobrana w ostatnim zakończonym okresie
1.6.0 Moc szczytowa czynna pobrana, suma
1.6.1 Moc szczytowa czynna pobrana w I strefie
1.6.2 Moc szczytowa czynna pobrana w II strefie
1.6.3 Moc szczytowa czynna pobrana w III strefie
1.6.4 Moc szczytowa czynna pobrana w IV strefie
1.8.0 Energia czynna pobrana, suma
1.8.1 Energia czynna pobrana w I strefie N0 N0
1.8.2 Energia czynna pobrana w II strefie N0 N0
1.8.3 Energia czynna pobrana w III strefie N0 N0
1.8.4 Energia czynna pobrana w IV strefie N0 N0
2.8.0 Energia czynna oddana, suma N0 N0
2.8.1 Energia czynna oddana w I strefie N0 N0
2.8.2 Energia czynna oddana w II strefie N0 N0
2.8.3 Energia czynna oddana w III strefie N0 N0
2.8.4 Energia czynna oddana w IV strefie N0 N0
3.8.0 Energia bierna pobrana, suma N0 N0
3.8.1 Energia bierna pobrana w I strefie
3.8.2 Energia bierna pobrana w II strefie
3.8.3 Energia bierna pobrana w III strefie
3.8.4 Energia bierna pobrana w IV strefie
4.8.0 Energia bierna oddana, suma N0 N0
4.8.1 Energia bierna oddana w I strefie
4.8.2 Energia bierna oddana w II strefie
4.8.3 Energia bierna oddana w III strefie
4.8.4 Energia bierna oddana w IV strefie
5.8.0 Energia bierna w I kwadrancie, suma N0 N0
5.8.1 Energia bierna w I kwadrancie w I strefie
5.8.2 Energia bierna w I kwadrancie w II strefie
5.8.3 Energia bierna w I kwadrancie w III strefie
5.8.4 Energia bierna w I kwadrancie w IV strefie
6.8.0 Energia bierna w II kwadrancie, suma N0 N0
6.8.1 Energia bierna w II kwadrancie w I strefie
6.8.2 Energia bierna w II kwadrancie w II strefie
6.8.3 Energia bierna w II kwadrancie w III strefie
6.8.4 Energia bierna w II kwadrancie w IV strefie
7.8.0 Energia bierna w III kwadrancie, suma N0 N0
7.8.1 Energia bierna w III kwadrancie w I strefie
7.8.2 Energia bierna w III kwadrancie w II strefie
7.8.3 Energia bierna w III kwadrancie w III strefie
7.8.4 Energia bierna w III kwadrancie w IV strefie
8.8.0 Energia bierna w IV kwadrancie, suma N0 N0
8.8.1 Energia bierna w IV kwadrancie w I strefie
8.8.2 Energia bierna w IV kwadrancie w II strefie
8.8.3 Energia bierna w IV kwadrancie w III strefie
8.8.4 Energia bierna w IV kwadrancie w IV strefie
15.6.0 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana, suma
15.6.1 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w I strefie
15.6.2 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w II strefie
15.6.3 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w III strefie
15.6.4 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w IV strefie
15.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana i oddana
15.8.0 / F.8.0 Energia czynna pobrana i oddana, suma N1 N1
15.8.1 / F.8.1 Energia czynna pobrana i oddana w I strefie N2 N2
15.8.2 / F.8.2 Energia czynna pobrana i oddana w II strefie N2 N2
15.8.3 / F.8.3 Energia czynna pobrana i oddana w III strefie N2 N2
15.8.4 / F.8.4 Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie N2 N2
C.1.0 Numer seryjny licznika
C.90.1 Numer seryjny portu optycznego
F.F.0 Rejestr błędów licznika
S.1.1.2 Napięcie baterii urządzenia
S.1.1.4 Czas odczytu licznika (rzeczywisty)
S.1.1.6 Liczba udanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii)
S.1.1.7 Liczba nieudanych prób odczytu na pierwszej / drugiej wiadomości
S.1.1.8 Parametry komunikacji z licznikiem
S.1.1.9 Temperatura
S.1.1.10 Czas odczytu (wyrównany)
S.1.1.12 Zużycie energii (ze zliczania mignięć diody licznika)
S.1.1.16 Stan urządzenia OneMeter

Legenda

ostatni odczyt — wartość z ostatniego odczytu jest dostępna dla ręcznej synchronizacji
rozgłaszany — wartość z ostatniego odczytu jest automatycznie synchronizowana w tle (przez bramkę)
przechowywany — historia odczytów jest przechowywana w pamięci i dostępna dla ręcznej synchronizacji

N0 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0
N1 — ✅ jeśli 1.8.0 nie występuje
N2 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i 1.8.0 nie występuje
N3 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0
N4 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0, 1.8.0 nie występuje i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0

Przechowywanie w pamięci

Urządzenie może przechować w pamięci do 16 kodów OBIS (w celu późniejszej synchronizacji) wedle priorytetu malejąco:

1.8.0 albo 15.8.0 następnie
2.8.0 następnie
3.8.0, 4.8.0, 5.8.0, 6.8.0, 7.8.0, 8.8.0 następnie
1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 następnie
2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4

kod OBIS opis ostatni odczyt rozgłaszany przechowywany
0.0.0 Adres urządzenia (1)
0.2.2 Kod taryfy
0.9.1 Czas licznika
0.9.2 Data licznika
0.9.4 Data i czas licznika
1.2.1 Moc szczytowa czynna pobrana skumulowana w I strefie
1.4.0 Moc szczytowa czynna pobrana w danym okresie
1.5.0 Moc szczytowa czynna pobrana w ostatnim zakończonym okresie
1.6.0 Moc szczytowa czynna pobrana, suma
1.6.1 Moc szczytowa czynna pobrana w I strefie
1.6.2 Moc szczytowa czynna pobrana w II strefie
1.6.3 Moc szczytowa czynna pobrana w III strefie
1.6.4 Moc szczytowa czynna pobrana w IV strefie
1.8.0 Energia czynna pobrana, suma N0 N0
1.8.1 Energia czynna pobrana w I strefie N0 N0
1.8.2 Energia czynna pobrana w II strefie N0 N0
1.8.3 Energia czynna pobrana w III strefie N3 N3
1.8.4 Energia czynna pobrana w IV strefie N3 N3
2.8.0 Energia czynna oddana, suma N0 N0
2.8.1 Energia czynna oddana w I strefie N0
2.8.2 Energia czynna oddana w II strefie N0
2.8.3 Energia czynna oddana w III strefie N0
2.8.4 Energia czynna oddana w IV strefie N0
3.8.0 Energia bierna pobrana, suma N0 N0
3.8.1 Energia bierna pobrana w I strefie
3.8.2 Energia bierna pobrana w II strefie
3.8.3 Energia bierna pobrana w III strefie
3.8.4 Energia bierna pobrana w IV strefie
4.8.0 Energia bierna oddana, suma N0 N0
4.8.1 Energia bierna oddana w I strefie
4.8.2 Energia bierna oddana w II strefie
4.8.3 Energia bierna oddana w III strefie
4.8.4 Energia bierna oddana w IV strefie
5.8.0 Energia bierna w I kwadrancie, suma N0 N0
5.8.1 Energia bierna w I kwadrancie w I strefie
5.8.2 Energia bierna w I kwadrancie w II strefie
5.8.3 Energia bierna w I kwadrancie w III strefie
5.8.4 Energia bierna w I kwadrancie w IV strefie
6.8.0 Energia bierna w II kwadrancie, suma N0 N0
6.8.1 Energia bierna w II kwadrancie w I strefie
6.8.2 Energia bierna w II kwadrancie w II strefie
6.8.3 Energia bierna w II kwadrancie w III strefie
6.8.4 Energia bierna w II kwadrancie w IV strefie
7.8.0 Energia bierna w III kwadrancie, suma N0 N0
7.8.1 Energia bierna w III kwadrancie w I strefie
7.8.2 Energia bierna w III kwadrancie w II strefie
7.8.3 Energia bierna w III kwadrancie w III strefie
7.8.4 Energia bierna w III kwadrancie w IV strefie
8.8.0 Energia bierna w IV kwadrancie, suma N0 N0
8.8.1 Energia bierna w IV kwadrancie w I strefie
8.8.2 Energia bierna w IV kwadrancie w II strefie
8.8.3 Energia bierna w IV kwadrancie w III strefie
8.8.4 Energia bierna w IV kwadrancie w IV strefie
15.6.0 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana, suma
15.6.1 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w I strefie
15.6.2 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w II strefie
15.6.3 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w III strefie
15.6.4 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w IV strefie
15.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana i oddana
15.8.0 Energia czynna pobrana i oddana, suma N2 N2
15.8.1 Energia czynna pobrana i oddana w I strefie N4
15.8.2 Energia czynna pobrana i oddana w II strefie N4
15.8.3 Energia czynna pobrana i oddana w III strefie N4
15.8.4 Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie N4
F.8.0 Energia czynna pobrana i oddana, suma N2 N2
F.8.1 Energia czynna pobrana i oddana w I strefie
F.8.2 Energia czynna pobrana i oddana w II strefie
F.8.3 Energia czynna pobrana i oddana w III strefie
F.8.4 Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie
C.1.0 Numer seryjny licznika
C.90.1 Numer seryjny portu optycznego
F.F.0 Rejestr błędów licznika
S.1.1.2 Napięcie baterii urządzenia
S.1.1.4 Czas odczytu licznika (rzeczywisty)
S.1.1.6 Liczba udanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii)
S.1.1.7 Liczba nieudanych prób odczytu na pierwszej / drugiej wiadomości
S.1.1.8 Parametry komunikacji z licznikiem
S.1.1.9 Temperatura
S.1.1.10 Czas odczytu (wyrównany)
S.1.1.12 Zużycie energii (ze zliczania mignięć diody licznika)
S.1.1.16 Stan urządzenia OneMeter

Legenda

ostatni odczyt — wartość z ostatniego odczytu jest dostępna dla ręcznej synchronizacji
rozgłaszany — wartość z ostatniego odczytu jest automatycznie synchronizowana w tle (przez bramkę)
przechowywany — historia odczytów jest przechowywana w pamięci i dostępna dla ręcznej synchronizacji

N0 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0
N1 — ✅ jeśli 1.8.0 nie występuje
N2 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i 1.8.0 nie występuje
N3 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0
N4 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0, 1.8.0 nie występuje i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0

Przechowywanie w pamięci

Urządzenie może przechować w pamięci do 16 kodów OBIS (w celu późniejszej synchronizacji).


🠕 Polityka przetwarzania · 📁 Baza kodów OBIS · 🔄 Tryb synchronizacji


Ostatnia aktualizacja: 2024-06-10