Przejdź do treści

Kody OBIS

W tym artykule uzyskasz informację o tym, czym jest Kod OBIS i jak zrozumieć wartości odczytane z licznika.

Kod OBIS

Kod OBIS to kod numeryczny reprezentujący zmierzoną wielkość fizyczną. Spójrzmy na przykład wartości odczytanej z licznika energii (na wyświetlaczu licznika może mieć czytelniejszą formę).

1.8.0(158233.46*kWh)

Składa się z 3 elementów: kodu OBIS 1.8.0, wartości liczydła 158233,46 i jednostki pomiarowej kWh oddzielonych ustalonymi znakami. Kod OBIS reprezentuje typ pomiaru. 1.8.0 dla przykładu oznacza wartość całkowitej energii czynnej pobranej z sieci. Co to znaczy? Tyle energii czynnej zużyto (pobrano z sieci) od momentu instalacji licznika (lub resetu liczydła).

Dlaczego 1.8.0? Tak zdefiniowano w standardzie IEC62056-61 (z późniejszymi zmianami), który określa sposób reprezentacji danych przez większość liczników energii (i innych mediów) dostępnych w Europie.

Typowe rejestry OBIS liczników

Wedle standardu, oprócz klasycznych wartości pomiarowych (moc, energia, napięcie), z użyciem kodów OBIS można zapisać inne dane (np. stan pracy licznika). Zwróćmy jednak szczególną uwagę na klasyczne wartości pomiarowe.

obis-main

Energia czynna to w skrócie energia realnie zamieniona na pracę urządzenia elektrycznego lub ciepło. Energia bierna to energia magazynowana w urządzeniu elektrycznym konieczna do poprawnej jego pracy, niezamieniona na pracę i wpływająca na straty energii po stronie operatora. Energia jest pobrana z sieci, gdy pobierasz ją z sieci energetycznej (od operatora), a oddana do sieci, gdy wprowadzasz ją do sieci energetycznej (np. po wyprodukowaniu panelami PV). Charakter energii określa czy energia bierna jest bardziej pojemnościowa (wytwarza się pole magnetyczne), bardziej indukcyjna (wytwarza się pole elektryczne), rezystancyjna (nie wytwarza się żadne z tych pól) lub mieszana (kombinacja tych charakterów).

Więcej informacji: Podstawy fizyczne.

Kody sumaryczne

Kod OBIS reprezentuje ile
1.8.0 / 2.8.0 energii czynnej efektywnie zużyto / oddano do sieci
3.8.0 / 4.8.0 energii biernej przyjęto / oddano do sieci
5.8.0 / 7.8.0 energii o charakterze indukcyjnym przyjęto / oddano do sieci
6.8.0 / 8.8.0 energii o charakterze pojemnościowym oddano / przyjęto z sieci

Potrzebujemy dwóch kodów OBIS do reprezentacji wielkości pomiarowej pobranej i oddanej, gdyż liczydła licznika liczą tylko do przodu.

Kody strefowe

Kod OBIS reprezentuje
1.8.1 - 1.8.4 energii czynnej zużyto w poszczególnych strefach
2.8.1 - 2.8.4 energii czynnej oddano do sieci w poszczególnych strefach

Baza kodów OBIS

Energia czynna

kod opis jednostka alias
1.8.0 Energia czynna pobrana, suma kWh A+
1.8.1 Energia czynna pobrana w I strefie kWh A+ (T1)
1.8.2 Energia czynna pobrana w II strefie kWh A+ (T2)
1.8.3 Energia czynna pobrana w III strefie kWh A+ (T3)
1.8.4 Energia czynna pobrana w IV strefie kWh A+ (T4)
2.8.0 Energia czynna oddana, suma kWh A-
2.8.1 Energia czynna oddana w I strefie kWh A- (T1)
2.8.2 Energia czynna oddana w II strefie kWh A- (T2)
2.8.3 Energia czynna oddana w III strefie kWh A- (T3)
2.8.4 Energia czynna oddana w IV strefie kWh A- (T4)
15.8.0 / F.8.0 Energia czynna pobrana i oddana, suma kWh |A|
15.8.1 / F.8.1 Energia czynna pobrana i oddana w I strefie kWh |A| (T1)
15.8.2 / F.8.2 Energia czynna pobrana i oddana w II strefie kWh |A| (T2)
15.8.3 / F.8.3 Energia czynna pobrana i oddana w III strefie kWh |A| (T3)
15.8.4 / F.8.4 Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie kWh |A| (T4)
21.8.0 Energia czynna pobrana w I fazie, suma kWh A+ (L1)
41.8.0 Energia czynna pobrana w II fazie, suma kWh A+ (L2)
61.8.0 Energia czynna pobrana w III fazie, suma kWh A+ (L3)
22.8.0 Energia czynna oddana w I fazie, suma kWh A- (L1)
42.8.0 Energia czynna oddana w II fazie, suma kWh A- (L2)
62.8.0 Energia czynna oddana w III fazie, suma kWh A- (L3)
35.8.0 Energia czynna pobrana i oddana w I fazie, suma kWh |A| (L1)
55.8.0 Energia czynna pobrana i oddana w II fazie, suma kWh |A| (L2)
75.8.0 Energia czynna pobrana i oddana w III fazie, suma kWh |A| (L3)

Więcej informacji: Energia czynna, Strefa taryfowa, Faza.

Energia bierna

kod opis jednostka alias
3.8.0 Energia bierna pobrana, suma kvarh Q+
3.8.1 Energia bierna pobrana w I strefie kvarh Q+ (T1)
3.8.2 Energia bierna pobrana w II strefie kvarh Q+ (T2)
3.8.3 Energia bierna pobrana w III strefie kvarh Q+ (T3)
3.8.4 Energia bierna pobrana w IV strefie kvarh Q+ (T4)
4.8.0 Energia bierna oddana, suma kvarh Q-
4.8.1 Energia bierna oddana w I strefie kvarh Q- (T1)
4.8.2 Energia bierna oddana w II strefie kvarh Q- (T2)
4.8.3 Energia bierna oddana w III strefie kvarh Q- (T3)
4.8.4 Energia bierna oddana w IV strefie kvarh Q- (T4)
5.8.0 Energia bierna w I kwadrancie, suma kvarh QL+
5.8.1 Energia bierna w I kwadrancie w I strefie kvarh QL+ (T1)
5.8.2 Energia bierna w I kwadrancie w II strefie kvarh QL+ (T2)
5.8.3 Energia bierna w I kwadrancie w III strefie kvarh QL+ (T3)
5.8.4 Energia bierna w I kwadrancie w IV strefie kvarh QL+ (T4)
6.8.0 Energia bierna w II kwadrancie, suma kvarh QC+
6.8.1 Energia bierna w II kwadrancie w I strefie kvarh QC+ (T1)
6.8.2 Energia bierna w II kwadrancie w II strefie kvarh QC+ (T2)
6.8.3 Energia bierna w II kwadrancie w III strefie kvarh QC+ (T3)
6.8.4 Energia bierna w II kwadrancie w IV strefie kvarh QC+ (T4)
7.8.0 Energia bierna w III kwadrancie, suma kvarh QL-
7.8.1 Energia bierna w III kwadrancie w I strefie kvarh QL- (T1)
7.8.2 Energia bierna w III kwadrancie w II strefie kvarh QL- (T2)
7.8.3 Energia bierna w III kwadrancie w III strefie kvarh QL- (T3)
7.8.4 Energia bierna w III kwadrancie w IV strefie kvarh QL- (T4)
8.8.0 Energia bierna w IV kwadrancie, suma kvarh QC-
8.8.1 Energia bierna w IV kwadrancie w I strefie kvarh QC- (T1)
8.8.2 Energia bierna w IV kwadrancie w II strefie kvarh QC- (T2)
8.8.3 Energia bierna w IV kwadrancie w III strefie kvarh QC- (T3)
8.8.4 Energia bierna w IV kwadrancie w IV strefie kvarh QC- (T4)

Więcej informacji: Energia bierna, Strefa taryfowa, Kwadrant.

Energia pozorna

kod opis jednostka alias
9.8.0 Energia pozorna, suma kVAh S+
9.8.1 Energia pozorna w I strefie kVAh S+ (T1)
9.8.2 Energia pozorna w II strefie kVAh S+ (T2)
9.8.3 Energia pozorna w III strefie kVAh S+ (T3)
9.8.4 Energia pozorna w IV strefie kVAh S+ (T4)

Więcej informacji: Energia pozorna, Strefa taryfowa.

Moc szczytowa

kod opis jednostka alias
1.6.0 Moc szczytowa czynna pobrana, suma kW
1.6.1 Moc szczytowa czynna pobrana w I strefie kW
1.6.2 Moc szczytowa czynna pobrana w II strefie kW
1.6.3 Moc szczytowa czynna pobrana w III strefie kW
1.6.4 Moc szczytowa czynna pobrana w IV strefie kW
2.6.0 Moc szczytowa czynna oddana, suma kW
2.6.1 Moc szczytowa czynna oddana w I strefie kW
2.6.2 Moc szczytowa czynna oddana w II strefie kW
2.6.3 Moc szczytowa czynna oddana w III strefie kW
2.6.4 Moc szczytowa czynna oddana w IV strefie kW
15.6.0 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana, suma kW
15.6.1 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w I strefie kW
15.6.2 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w II strefie kW
15.6.3 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w III strefie kW
15.6.4 Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w IV strefie kW
3.6.0 Moc szczytowa bierna pobrana, suma kW
4.6.0 Moc szczytowa bierna oddana, suma kW
9.6.0 Moc szczytowa pozorna, suma kW

Więcej informacji: Moc szczytowa, Strefa taryfowa.

Moc chwilowa

kod opis jednostka alias
1.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana kW P+
21.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana w I fazie kW P+ (L1)
41.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana w II fazie kW P+ (L2)
61.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana w III fazie kW P+ (L3)
2.7.0 Moc chwilowa czynna oddana kW P-
22.7.0 Moc chwilowa czynna oddana w I fazie kW P- (L1)
42.7.0 Moc chwilowa czynna oddana w II fazie kW P- (L2)
62.7.0 Moc chwilowa czynna oddana w III fazie kW P- (L3)
15.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana i oddana kW
35.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana i oddana w I fazie kW
55.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana i oddana w II fazie kW
75.7.0 Moc chwilowa czynna pobrana i oddana w III fazie kW
3.7.0 Moc chwilowa bierna pobrana kvar
23.7.0 Moc chwilowa bierna pobrana w I fazie kvar
43.7.0 Moc chwilowa bierna pobrana w II fazie kvar
63.7.0 Moc chwilowa bierna pobrana w III fazie kvar
4.7.0 Moc chwilowa bierna oddana kvar
24.7.0 Moc chwilowa bierna oddana w I fazie kvar
44.7.0 Moc chwilowa bierna oddana w II fazie kvar
64.7.0 Moc chwilowa bierna oddana w III fazie kvar
9.7.0 Moc chwilowa pozorna kVA
29.7.0 Moc chwilowa pozorna w I fazie kVA
49.7.0 Moc chwilowa pozorna w II fazie kVA
69.7.0 Moc chwilowa pozorna w III fazie kVA

Więcej informacji: Energia czynna, Moc chwilowa, Faza.

Parametry sieci

kod opis jednostka alias
11.6.0 Prąd maksymalny A Imax
31.6.0 Prąd maksymalny w I fazie A Imax (L1)
51.6.0 Prąd maksymalny w II fazie A Imax (L2)
71.6.0 Prąd maksymalny w III fazie A Imax (L3)
91.6.0 Prąd maksymalny w przewodzie neutralnym A Imax (N)
11.7.0 Prąd chwilowy A I
31.7.0 Prąd chwilowy w I fazie A I (L1)
51.7.0 Prąd chwilowy w II fazie A I (L2)
71.7.0 Prąd chwilowy w III fazie A I (L3)
91.7.0 Prąd chwilowy w przewodzie neutralnym A I (N)
12.7.0 Napięcie chwilowe V U
32.7.0 Napięcie chwilowe w I fazie V U (L1)
52.7.0 Napięcie chwilowe w II fazie V U (L2)
72.7.0 Napięcie chwilowe w III fazie V U (L3)
14.7.0 Częstotliwość sygnału w sieci Hz f

Metadane

kod opis
0.0.0 Adres licznika (1)
0.0.1 Adres licznika (2)
0.2.0 Wersja oprogramowania licznika
0.2.2 Kod taryfy
0.9.1 Czas licznika
0.9.2 Data licznika
0.9.4 Data i czas licznika
0.8.0 Okres mocy szczytowej
C.1.0 Numer seryjny licznika
C.90.1 Numer seryjny portu optycznego
F.F.0 Rejestr błędów licznika

Więcej informacji: Taryfa, Moc szczytowa.

Kody specjalne

Kody specjalne to zestaw kodów przygotowanych przez zespół OneMeter. Mogą nie posiadać odpowiednika wśród kodów OBIS.

kod opis przykład
S.1.1.2 Napięcie baterii urządzenia 2.76
S.1.1.4 Czas odczytu (rzeczywisty) 2020-11-19 10:45:02
S.1.1.6 Liczba udanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii) 433
S.1.1.7 Liczba nieudanych prób odczytu na pierwszej / drugiej wiadomości 23/22
S.1.1.8 Parametry komunikacji z licznikiem 3, 300
S.1.1.9 Temperatura 24
S.1.1.10 Czas odczytu (wyrównany) 2020-11-19 10:45:00
S.1.1.12 Zużycie energii (ze zliczania mignięć diody licznika) 10.44
S.1.1.16 Stan urządzenia LAST_READOUT_INCORRECT

Objaśnienia

  • S.1.1.7 — Urządzenie wykonuje dwa zapytania licznika. Najpierw pyta o identyfikator, następnie o wartości rejestrów z kodami OBIS - stąd dwie wiadomości.
  • S.1.1.8 — Chodzi o siłę świecenia (3) i prędkość komunikacji z licznikiem (300 bps).
  • S.1.1.12 — Na podstawie znajomości liczby mignięć odpowiadającej danemu zużyciu i zarejestrowanej liczby mignięć można obliczyć przybliżone zużycie energii.

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20