Przejdź do treści

Tryb odczytu

Urządzenie wykonuje okresowe odczyty z licznika energii elektrycznej. Najważniejsze dane są przechowywane w pamięci w celu późniejszej synchronizacji.

Szybkie fakty

zbiór danych kody OBIS mocy i energii (szczegóły)
okres odczytu 🕑 15 min lub 1 min (szczegóły)
dryf czasu odczytu 2s (przy okresowej synchronizacji)
czas trwania odczytu ⏱ do kilkunastu sekund, typowo < 4s
liczba prób odczytu 🔁 3 co kilka sekund
interfejs 🔌 port optyczny, wyjście kontrolne (szczegóły)
protokół komunikacji 📜 IEC 62056-21, SML, Blink (szczegóły)

Tryb DSR

Opcja dostępna dla usługi OneMeter Enterprise.

Urządzenie ma możliwość częstszego odczytu danych z licznika co 1 min i ich rozgłaszania. Dane minutowe nie będą zapisywane w pamięci.

Uwaga: Dotychczasowe funkcje odczytu i przechowania danych co 15 min nie ulegają zmianie.

adv-1min

W zależności od jakości komunikacji urządzenia z telefonem i serwerem, mogą wystąpić luki w danych jednominutowych, które nie zostaną zapełnione w procesie synchronizacji w aplikacji mobilnej. Należy upewnić się, że bramka ma stabilne połączenie z internetem i jest umiejscowiona w zasięgu urządzenia.

Odczyt jednominutowy powoduje zmniejszenie czasu pracy urządzenia na baterii.

Prawdziwość danych

Prawdziwość danych jest gwarantowana przez licznik energii. Urządzenie OneMeter nie wykonuje pomiarów (pomijając instalację na wyjściu kontrolnym). Pomiary są pobierane bezpośrednio z licznika podczas odczytu.

Nie próbuj odczytywać danych z innego licznika niż tego, na którym zainstalowano urządzenie.

W przypadku wymiany licznika przez operatora lub chęci przeniesienia urządzenia na inny licznik, w pierwszej kolejności odinstaluj urządzenie.

Dokładność danych

Dokładność danych odczytowych wynosi 0,01 jednostki (domyślnej dla odczytu), np. 0,01 kWh.

Maksymalna wartość liczydła to 42949672,95 (np. ok. 43 GWh). W przypadku gdy wartość jest niewystarczająca, liczniki z reguły umożliwiają ustawienie mnożnika. W chmurze OneMeter istnieje opcja uwzględnienia mnożnika przy prezentacji wyników.

Czas odczytu

Po instalacji lub synchronizacji po wymianie baterii, urządzenie rozpoczyna sekwencję odczytów od początku kolejnego okresu 15-min w czasie. Przykład poniżej.

Legenda

□ (kwadrat) - moment instalacji / synchronizacji po wymianie baterii

○ (okrąg) - moment odczytu

Czasy odczytów - okres 15 min

device-timings-15

Czasy odczytów - okres 1 min

device-timings-1


Ostatnia aktualizacja: 2022-07-15