Przejdź do treści

Tryb odczytu

Urządzenie wykonuje okresowe odczyty z licznika energii elektrycznej. Część najnowszych danych jest synchronizowana w tle (jeśli bramka jest w pobliżu) a historia najważniejszych z nich jest przechowywana w pamięci w celu późniejszej ręcznej synchronizacji.

Szybkie fakty

zbiór danych kody OBIS mocy i energii (szczegóły)
okres odczytu 🕑 15 min / 1 min / live (szczegóły)
dryf czasu odczytu 2s (przy okresowej synchronizacji)
czas trwania odczytu ⏱ do kilkunastu sekund, typowo < 4s
liczba prób odczytu 🔁 3 co kilka sekund
interfejs 🔌 port optyczny, migająca dioda (szczegóły)
protokół komunikacji 📜 IEC 62056-21, SML, BLINK (szczegóły)

Interfejs odczytu

Urządzenie obsługuje odczyt poprzez następujące porty:

  • port optyczny — zapewnia największą ilość danych pomiarowych. W tym przypadku pobiera z licznika wszystkie dostępne dane i przekazuje je do chmury zgodnie z polityką przetwarzania.

  • migająca dioda licznika (tzw. wyjście kontrolne / wyjście impulsowe) — pozwala śledzić pobór mocy i energii w czasie rzeczywistym (Tryb Live). W tym przypadku zlicza mignięcia, które odpowiadają bieżącej energii pobranej z sieci. Uwaga: w ten sposób nie będzie można śledzić energii oddanej do sieci.

meter-ports

Urządzenie może być zainstalowane jednym sposobem naraz!

Nie należy przekładać urządzenia pomiędzy portami. Aby zainstalować urządzenie na innym porcie, należy je odinstalować i zainstalować ponownie.

Czas odczytu

Po instalacji lub synchronizacji po wymianie baterii, urządzenie rozpoczyna sekwencję odczytów od początku kolejnego okresu 15 min. Przykład poniżej.

Legenda

□ (kwadrat) — moment instalacji / synchronizacji po wymianie baterii

○ (okrąg) — moment odczytu

Czasy odczytów - okres 15 min

device-timings-15

Czasy odczytów - okres 1 min

device-timings-1

Czasy odczytów - live

Urządzenie zainstalowane na migającej diodzie licznika pracuje w trybie live. To oznacza, że wykres mocy w chmurze jest aktualizowany w ciągu kilku sekund. Niezależnie od tego, urządzenie przekazuje do chmury tabelę odczytów z ustalonym okresem odczytu (zależnym od konfiguracji). Sprawdź: Tryb Live.

Prawdziwość danych

Prawdziwość danych jest gwarantowana przez licznik energii. Urządzenie OneMeter nie wykonuje pomiarów (pomijając instalację na diodzie LED). Pomiary są pobierane bezpośrednio z licznika podczas odczytu.

Nie próbuj odczytywać danych z innego licznika niż tego, na którym zainstalowano urządzenie.

W przypadku wymiany licznika przez operatora lub chęci przeniesienia urządzenia na inny licznik, w pierwszej kolejności odinstaluj urządzenie.

Dokładność danych

Dokładność danych odczytowych wynosi 0,01 jednostki (domyślnej dla odczytu), np. 0,01 kWh.

Maksymalna wartość liczydła to 42949672,95 (np. ok. 43 GWh). W przypadku gdy wartość jest niewystarczająca, liczniki z reguły umożliwiają ustawienie mnożnika. W chmurze OneMeter istnieje opcja uwzględnienia mnożnika przy prezentacji wyników.

Funkcje

Tryb DSR

Opcja dostępna dla usługi OneMeter Enterprise.

Urządzenie ma możliwość częstszego odczytu danych z licznika co 1 min i ich rozgłaszania. Dane minutowe nie będą zapisywane w pamięci.

Uwaga: Dotychczasowe funkcje odczytu i przechowania danych co 15 min nie ulegają zmianie.

adv-1min

W zależności od jakości komunikacji urządzenia z telefonem i serwerem, mogą wystąpić luki w danych jednominutowych, które nie zostaną zapełnione w procesie synchronizacji w aplikacji mobilnej. Należy upewnić się, że bramka ma stabilne połączenie z internetem i jest umiejscowiona w zasięgu urządzenia.

Odczyt jednominutowy powoduje zmniejszenie czasu pracy urządzenia na baterii.

Tryb Live

Wymagana instalacja na migającej diodzie

blink-live-mode

W tym trybie wykres mocy w chmurze jest aktualizowany co kilka sekund. To cenna funkcja, która umożliwia poznanie profilu zużycia energii w Twojej instalacji zależnie od podłączonych do niej urządzeń, ułatwiając wykrycie usterek i anomalii.

Dane w tabeli odczytów nadal będą się pojawiać w chmurze z okresem odczytu zgodnym z czasami odczytów zależnie od konfiguracji urządzenia. Energia oddana do sieci, pomiary strefowe, szczegółowe pomiary mocy i energii oraz dane identyfikacyjne licznika nie będą dostępne, ponieważ w tym trybie urządzenie nie ma bezpośredniego połączenia z licznikiem.

blink-table


Ostatnia aktualizacja: 2024-04-09