Przejdź do treści

Bramka Wi-Fi (GL-S10) - Obsługa

Po przejściu procesu Instalacji, bramka jest aktywna i przekazuje bieżące dane z urządzeń OneMeter w pobliżu będących w Trybie rozgłaszania do chmury.

working-led

Wskazówki:

  • Umieść bramę blisko obserwowanych urządzeń i w miejscu o dobrym zasięgu sieci WiFi.
  • Upewnij się co pewien czas, że dane są przekazywane do chmury.

Stan diody LED

Wyłączona Bramka jest wyłączona.
    🟢 🟢 Miga środkowa dioda Bramka oczekuje na połączenie w trybie konfiguracji.
    🟢 🟢 Świeci środkowa dioda Bramka jest w połączeniu w trybie konfiguracji.
    🟢 Miga pierwsza dioda Bramka jest aktywna (połączona z internetem przez Wi-Fi).
⚪     🟢 Świeci pierwsza dioda Bramka jest aktywna (połączenie kablowe).
         🟢 Nie świecą dwie pierwsze diody Bramka nie ma połączenia z internetem.

Funkcje przycisku

Tryb konfiguracji

Gdy bramka nie jest połączona do zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset podczas włączania bramki. Po sekundzie zwolnij przycisk i zaobserwuj, że bramka przeszła w stan gotowości do konfiguracji.

Reset Wi-Fi

Jeśli chcesz zmienić ustawienia Wi-Fi, włącz bramkę w trybie konfiguracji, następnie połącz się do niej poprzez aplikację GL-S10 Tool App, zmodyfikuj ustawienia Wi-Fi. Na koniec zapisz zmiany i zrestartuj bramkę przyciskiem w aplikacji.

Reset do ustawień fabrycznych

Aby przywrócić bramkę do ustawień fabrycznych, włącz ją w trybie konfiguracji, połącz się do niej poprzez aplikację GL-S10 Tool App i wybierz opcję Factory reset na ekranie Manage device.

Szczegóły działania

Połączenie z chmurą

Do bieżącego przekazywania danych do chmury wymagane jest stabilne łącze internetowe. Gdy ustanowione, aplikacja niemal natychmiast (do kilku sekund od odebrania) przekazuje dane rozgłaszane przez urządzenia OneMeter znajdujące się w pobliżu do chmury.

Przekazywanie danych

W celu monitoringu pracy bramki, przejdź do widoku urządzenia w chmurze i sprawdź stan na liście bramek. Odświeżenie stanu na liście może potrwać kilka sekund.

gw-cloud-rssi


Ostatnia aktualizacja: 2024-06-10