Przejdź do treści

Bramka LTE - Obsługa

Po przejściu procesu Instalacji, bramka jest aktywna i przekazuje bieżące dane z urządzeń OneMeter w pobliżu będących w Trybie rozgłaszania do chmury.

working-led

Wskazówki:

  • Umieść bramkę blisko obserwowanych urządzeń OneMeter i w miejscu o dobrym zasięgu sieci komórkowej.
  • Upewnij się co pewien czas, że dane są przekazywane do chmury.

Stan diody LED

Wyłączona Bramka jest wyłączona.
PWR 4G
🟢    
       
WIFI WAN
Świeci się tylko dioda zasilania Bramka się uruchamia.
PWR 4G
🟢    
🟢    
WIFI WAN
Świeci się tylko dioda zasilania i WIFI Bramka nie ma połączenia z siecią komórkową. Zaczekaj chwilę. Jeśli to nie pomaga, a sygnał sieci jest dobry, skontaktuj się z nami.
PWR 4G
🟢 🟢
🟢    
WIFI WAN
Miga dioda 4G Bramka jest aktywna i przekazuje dane do chmury poprzez sieć komórkową.
PWR 4G
🟢 🟢
🟢    
WIFI WAN
Trzy diody świecą, ale żadna nie miga Bramka jest aktywna i obecnie nie przekazuje danych do chmury.
PWR 4G
🟢 🟢
🟢 🟢
WIFI WAN
Inny stan Skontaktuj się z nami.

Reset do ustawień fabrycznych

Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych, skontaktuj się z nami. Nie dopuszczamy samodzielnych napraw i konserwacji bramki bez wcześniejszych ustaleń z nami.

Szczegóły działania

Połączenie z chmurą

Do bieżącego przekazywania danych do chmury wymagane jest stabilne łącze komórkowe lub kablowe. Gdy ustanowione, aplikacja niemal natychmiast (do kilku sekund od odebrania) przekazuje dane rozgłaszane przez urządzenia OneMeter znajdujące się w pobliżu do chmury.

Przekazywanie danych

W celu monitoringu pracy bramki, przejdź do widoku urządzenia w chmurze i sprawdź stan na liście bramek. Odświeżenie stanu na liście może potrwać kilka sekund.

gw-cloud-rssi


Ostatnia aktualizacja: 2024-06-10