Przejdź do treści

Bramka Linux

gateway-linux

Bramka Linux to aplikacja bramki, która może być uruchomiona na popularnych komputerach IoT, np. Raspberry Pi i komputerach osobistych (Ubuntu/Debian). W ramach aktywnej usługi OneMeter umożliwiamy korzystanie z tej aplikacji zgodnie z jej Warunkami użytkowania.

Najważniejsze cechy aplikacji:

  • przekazywanie bieżących odczytów z wielu urządzeń OneMeter do serwera,
  • nieprzerwana praca 24/7 z opcją automatycznego restartu w razie wystąpienia problemów,
  • lokalne przechowywanie danych na czas braku połączenia z internetem lub serwerem.

Bramka wymaga Bluetooth i połączenia z internetem.

Jak zacząć?

Już znam ten produkt.

Zaktualizuj bramkę lub zainstaluj od nowa Obraz systemu lub Pakiet instalacyjny.

Jestem tu pierwszy raz.

Zapoznaj się z cechami aplikacji opisanymi na początku artykułu. Następnie sprawdź listę kompatybilnych urządzeń, na których możesz korzystać z bramki. Kliknij w wybraną opcję instalacji oprogramowania spośród opisanych poniżej aby przejść do instrukcji.

gateway-image gateway-package

Dane logowania

Poniższe informacje dotyczą Obrazu systemu.

Nazwa komputera onemeter-gateway
Nazwa użytkownika pi
Hasło OneMeter
Punkt dostępowy OneMeter Gateway
Adres do konfiguracji http://onemeter.local lub http://10.0.0.1
Jeśli w ustawieniach sieci Wi-Fi widzisz wiele punktów dostępowych o tej samej nazwie, skontaktuj się z nami.

Specyfikacja

Śledzone urządzenia 10 (lub więcej)
Transmisja danych 10 MB/dzień
Pamięć odczytów 10 MB/dzień (lokalna pamięć odczytów)
Rozmiar aplikacji Poniżej 1 MB
Komunikacja BLE, TCP/IP, MQTT 5
Internet Wymagane stabilne połączenie kablowe lub Wi-Fi
Porty: 1883 TCP/UDP
Domena: mqtt.onemeter.com
Szyfrowanie AES-128
Dystrybucje Raspberry Pi OS, Ubuntu, ArchLinux
Architektura armhf, amd64 (x86-64)
Bluetooth 4.0 (lub nowszy)
Pamięć RAM Min. 512 MB

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-09