Przejdź do treści

Bramka Wi-Fi (MG3) - Instalacja

Podążaj za poniższą instrukcją aby skonfigurować bramkę Wi-Fi.

Wymagania

 • bramka Wi-Fi MG3
 • telefon Android lub iOS z dostępem do sieci poprzez Wi-Fi

Instrukcja

Przygotowanie sieci

Upewnij się, że telefon ma dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi o poniższych parametrach.

 • typ sieci: tylko 2.4 GHz (bramka nie wspiera sieci 5 GHz i 6 GHz)
 • nazwa sieci: 3-32 znaki, widoczna (przykładowo: MyLink_2.4G_A012)
 • hasło: 8-64 znaków lub brak hasła (nie zalecamy użycia sieci bez hasła)

Instalacja

Wybierz sposób instalacji i podążaj za jej krokami.

📱 1.2.0 (44) (iOS)

 1. Otwórz aplikację OneMeter i zaloguj się.
 2. Przejdź do menu i wybierz opcję Bramki.
 3. Rozpocznij instalację bramki naciskając Zainstaluj bramkę.
 4. Podążaj za krokami instrukcji.

  1-prepare 2-configure 3-installing

 5. Zakończ instalację i otwórz szczegóły bramki aby upewnić się, że bramka ma ustawione pożądane parametry pracy.

  4-installed 5-list 6-details

Przygotowanie telefonu

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację GatewayConfig na swoim telefonie.

  GatewayConfig (Android)

  GatewayConfig (iOS)

  Dlaczego muszę pobrać dodatkową aplikację?

  Planujemy dodać możliwość konfiguracji bramki w naszej aplikacji. Do tego czasu można użyć zastępczej metody konfiguracji poprzez aplikację GatewayConfig dostarczoną przez producenta bramki (firmę MINEW).

 2. Włącz Wi-Fi w telefonie, a w przypadku aplikacji Android włącz również GPS tak aby móc przekazać dane sieci Wi-Fi do bramki poprzez aplikację.

Konfiguracja bramki

 1. Uruchom bramkę w trybie konfiguracji. W tym celu podłącz ją zasilania a potem (jeśli potrzeba) naciśnij i przytrzymaj przycisk bramki przez 6 sekund tak aby dioda zaczęła migać co sekundę na niebiesko.
 2. Uruchom aplikację GatewayConfig.
 3. Zacznij konfigurację Wi-Fi. Pobierz nazwę sieci Wi-Fi (może być wymagane uprawienie lokalizacji) i podaj hasło do sieci. Pozostaw opcję Whether BSSID is specified ustawioną na No.
 4. Przejdź dalej aby zacząć przekazywanie konfiguracji sieci Wi-Fi.

  alt-1-prepare alt-2-configure-wifi alt-3-installing

 5. Bramka po chwili otrzyma konfigurację sieci i zobaczysz ją na liście. Jeśli jednak jej nie zobaczysz, zacznij konfigurację jeszcze raz.

 6. Upewnij się, że adres MAC bramki zgadza się z numerem seryjnym nadrukowanym na rewersie bramki.
 7. Naciśnij i potwierdź przycisk Complete.
 8. Na liście bramek, przejdź do szczegółów bramki.

  alt-4-provisioned alt-5-list alt-6-details

 9. Wybierz opcję Configure Gateway i skonfiguruj bramkę. Powinna mieć takie ustawienia jak na zrzutach ekranu poniżej.

  alt-7-settings-1 alt-7-settings-2

  alt-7-settings-3 alt-7-settings-4

 10. Naciśnij przycisk Restart Gateway i potwierdź operację. Uważaj, aby nie pomylić przycisku z przyciskiem Factory reset.

I gotowe! 👍 Sprawdź czy dane z pobliskich urządzeń OneMeter są już dostępne w chmurze.


Ostatnia aktualizacja: 2024-06-10