Przejdź do treści

Bramka Wi-Fi (MG3) - Obsługa

Po przejściu procesu Instalacji, bramka jest aktywna i przekazuje bieżące dane z urządzeń OneMeter w pobliżu będących w Trybie rozgłaszania do chmury.

working-led

Wskazówki:

  • Umieść bramę blisko obserwowanych urządzeń i w miejscu o dobrym zasięgu sieci WiFi.
  • Upewnij się co pewien czas, że dane są przekazywane do chmury.

Stan diody LED

✖ Wyłączona Bramka nie jest zasilana lub ma wyłączone wskazanie statusu diodą.
🔵 Miga na niebiesko Bramka oczekuje na połączenie w trybie konfiguracji.
🔵 Świeci na niebiesko Bramka się uruchamia lub łączy z chmurą.
🟢 Świeci na zielono Bramka jest połączona z chmurą.
🔴 Świeci na czerwono Bramka nie działa poprawnie. Sprawdź za chwilę...

Funkcje przycisku

Tryb konfiguracji

Gdy bramka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj jej przycisk przez 6 sekund. Zaobserwuj odliczanie mignięciami na czerwono. Puść przycisk. Bramka uruchomi się ponownie w trybie konfiguracji.

Reset Wi-Fi

Jeśli chcesz zmienić ustawienia Wi-Fi, przełącz bramkę w tryb konfiguracji.

Reset do ustawień fabrycznych

Aby przywrócić bramkę do ustawień fabrycznych, przytrzymaj przycisk bramki przez 10 sekund. Zaobserwuj odliczanie mignięciami na czerwono przez 6 sekund a potem przytrzymaj jeszcze chwilę gdy dioda bramki świeci na czerwono. Puść przycisk. Bramka uruchomi się ponownie i powróci do ustawień fabrycznych.

Szczegóły działania

Połączenie z chmurą

Do bieżącego przekazywania danych do chmury wymagane jest stabilne łącze internetowe. Gdy ustanowione, aplikacja niemal natychmiast (do kilku sekund od odebrania) przekazuje dane rozgłaszane przez urządzenia OneMeter znajdujące się w pobliżu do chmury.

Przekazywanie danych

W celu monitoringu pracy bramki, przejdź do widoku urządzenia w chmurze i sprawdź stan na liście bramek. Odświeżenie stanu na liście może potrwać kilka sekund.

gw-cloud-rssi


Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20