Przejdź do treści

Warunki użytkowania

Poprzez korzystanie z oprogramowania bramki OneMeter (w skrócie: Aplikacji) użytkownik przyjmuje do wiadomości warunki korzystania z usług firmy OneMeter, a także akceptuje poniższe warunki, dotyczące wyszczególnionej wersji aplikacji, z której użytkownik korzysta, a także jej aktualizacji (jeśli nie jest wyszczególniona poniżej).

Pojęcia

Właściciel OneMeter Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Aplikacja Oprogramowanie dostarczające funkcjonalność bramki OneMeter
Użytkownik Osoba korzystająca z Aplikacji
Bramka Komputer lub platforma, wraz z zainstalowaną Aplikacją
Urządzenie Urządzenie OneMeter
Serwer Usługa OneMeter Cloud w chmurze
Usługa Dostęp do Serwera, Urządzenia lub Bramki

Warunki

 1. Właścicielem Aplikacji jest OneMeter Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 2. Osoby mające aktywny dostęp do Usługi i Urządzenia mogą korzystać z Aplikacji nieodpłatnie. Pozostałe osoby mogą z niej korzystać wyłącznie za zgodą Właściciela.
 3. Korzystanie z Aplikacji jest rozumiane jako dostęp do platformy na której Aplikacja jest zainstalowana lub funkcji Aplikacji.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na współkorzystanie z Bramki przez inne osoby mające dostęp do Usługi (w przypadku gdy w zasięgu sieci BLE Bramki znajdą się zainstalowane Urządzenia nienależące do Użytkownika).
 5. Celem Aplikacji jest zbieranie danych wysyłanych przez Urządzenia i pośrednictwo w przesłaniu ich do Serwera.
 6. Cel Aplikacji jest realizowany poprzez nasłuchiwanie danych rozgłaszanych przez Urządzenia znajdujące się w pobliżu, weryfikację tych danych i przekierowanie do Serwera pakietów o spodziewanym formacie.
 7. Aplikacja może być stosowana wyłącznie do realizacji jej celu.
 8. Zabroniona jest sprzedaż lub redystrybucja Aplikacji bez zgody Właściciela.
 9. Zabronione są próby ingerencji w jawny i maszynowy kod Aplikacji (w tym analiza i modyfikacja plików konfiguracyjnych i logów) w celu innym niż cel Aplikacji, w szczególności inżynierii wstecznej, profilowania pracy Urządzeń, zakłócania sieci BLE, wstrzykiwania nieprawdziwych danych do Serwera i przesyłania nasłuchiwanych danych do innych serwerów niż serwery Usługi.
 10. Część danych (nieidentyfikujących Użytkownika) rozgłaszana przez Urządzenia w postaci jawnej jest wykorzystywana przez Aplikację do realizacji celu.
 11. Użytkownik Aplikacji zapoznał się Instrukcją użytkownika Bramki OneMeter, jej Specyfikacją, a także instrukcjami obsługi każdych z wymienionych w nich urządzeń i usług.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku korzystania z Aplikacji, powstałe między innymi z powodu jej długotrwałej aktywności na komputerze Użytkownika, a także niedostosowania komputera docelowego (na którym jest zainstalowana) do warunków otoczenia.

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-09