Przejdź do treści

Aplikacja mobilna OneMeter

pobierz z Google Play

Aplikacja mobilna (na system Android) to część systemu łącząca OneMeter Beacon z OneMeter Cloud. Podstawowymi zadaniami aplikacji są:

 • Instalacja beacona na liczniku,
 • Zbieranie danych sczytanych z licznika,
 • Przesyłanie ich do OneMeter Cloud.

Zawartość tej strony nie była aktualizowana od pewnego czasu

Zrzuty ekranu dotyczą aplikacji w poprzedniej trybie graficznym.

Ekran główny

 1. Menu główne
 2. Wyszukanie urządzenia
  • Dostępne przy kilku urządzeniach
 3. Multi synchronizacja
  • Synchronizacja kilku urządzeń na raz
 4. Sortowanie listy urządzeń
 5. Lista zainstalowanych urządzeń
  • Zarówno należących do użytkownika, jak i takich, które zostały mu udostępnione
 6. Zasięg Bluetooth
 7. Brak zasięgu Bluetooth
 8. Dane z urządzenia aktualne
 9. Dostępna aktualizacja
 10. Dane z urządzenia stare
 11. Niski poziom baterii
 12. Dodawanie nowego urządzenia

Podgląd urządzenia

 1. Cofnij
 2. Odnośnik do OneMeter Cloud[^2]
 3. Synchronizacja
 4. Opcje dodatkowe
 5. Nazwa urządzenia
 6. Typ urządzenia
 7. Lokalizacja urządzenia
 8. Stan baterii
 9. Data odebrania ostatnich danych z urządzenia
 10. Energia pobrana w danym miesiącu
 11. Odczyty z licznika
Opcje dodatkowe

 1. Udostępnij
  • Przyznawanie dostępu do odczytów z urządzenia (w tym wykresów i raportów) dla innego użytkownika OneMeter.
  • W czasie wykonywania tej operacji urządzenie OneMeter nie musi znajdować się w tym czasie w zasięgu Bluetooth smartfona/tabletu.
 2. Usuń
  • Usuwanie sparowania urządzenia OneMeter z licznikiem.
  • W czasie wykonywania tej operacji urządzenie OneMeter musi znajdować się w tym czasie w zasięgu Bluetooth smartfona/tabletu.
  • Nie jest natomiast wymagane, aby znajdowało się na liczniku.
  • Po wykonaniu tej operacji dane z urządzenia nadal dostępne będą w OneMeter Cloud. Urządzenie oznaczone będzie jako zarchiwizowane.
 3. UUID/MAC
  • Wyświetlanie numeru UUID (ang. Universally Unique IDentifier) unikalnego dla danej instalacji oraz numeru MAC (ang. Media Access Control address) unikalnego dla danego egzemplarza urządzenia.
 4. Zdjęcie licznika
  • Widoczne, jeżeli zostało dodane podczas instalacji urządzenia na liczniku.
 5. Zaktualizuj
  • Aktualizacja oprogramowania (firmware) urządzenia OneMeter (jeśli dostępna).
  • W czasie wykonywania tej operacji urządzenie OneMeter musi znajdować się w tym czasie w zasięgu Bluetooth smartfona/tabletu.

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-15