Przejdź do treści

Twój osobisty inteligentny licznik energii

W zależności od zakupionej usługi, uzyskasz szeroki zakres informacji dotyczącej energii pobieranej z sieci oraz kosztów, jakie wiążą się z tym poborem. Będziesz mieć możliwość monitorowania energii, którą pobierasz z sieci i którą oddajesz do sieci (np. z instalacji fotowoltaicznej) w formie tabel i wykresów, estymacji kosztów z uwzględnieniem grupy taryfowej i dopasowania mocy umownej.

Jak zacząć?

Obejrzyj instrukcje wideo przedstawione w nagraniach poniżej.

Wybierz jedną z metod instalacji (na porcie optycznym lub diodzie LED licznika) i podążaj za instrukcją wideo. Odczyt przez port optyczny zapewnia największą ilość danych pomiarowych, a odczyt poprzez migającą diodę pozwala śledzić pobór mocy i energii w czasie rzeczywistym.

Dokładnie przymocuj urządzenie do diody licznika

To istotny krok dla prawidłowego działania urządzenia. Przymocuj naklejkę na migającą diodę do licznika tak, aby przez otwór w jej środku było widać diodę LED licznika.

Przydziel aplikacji wszystkie wymagane uprawnienia

BLE jest wymagany do aktywnego skanowania i łączenia z urządzeniami OneMeter.

Usługi lokalizacyjne (GPS) muszą być włączone na czas komunikacji z urządzeniem. Jest to wymagane do jego poprawnego znalezienia urządzenia w pobliżu i transmisji danych (wymagania standardu komunikacji).

Internet jest wymagany do wczytywania danych z Chmury i przekazywania do niej danych z urządzenia.

Sprawdź dziennik zmian w oprogramowaniu. Następnie, wybierz właściwą instrukcję w zależności od tego, czy urządzenie jest zainstalowane czy nie.

Opis systemu

W skład systemu OneMeter wchodzą trzy główne elementy dostępne dla użytkownika: Urządzenie, aplikacja mobilna i chmura OneMeter. Udostępniamy również aplikację bramki OneMeter. Dane z zainstalowanego urządzenia mogą być przekazane do serwera na dwa sposoby przedstawione poniżej.

onemeter-advertising

Tryb rozgłaszania

onemeter-synchronization

Tryb synchronizacji

Urządzenie odczytuje dokładne dane pomiarowe z licznika energii elektrycznej. Część z nich jest zapisywana w pamięci do późniejszej synchronizacji, a dane z ostatniego odczytu są na bieżąco rozgłaszane poprzez BLE.

Aplikacja mobilna OneMeter służy do zainstalowania urządzenia OneMeter na liczniku, synchronizacji danych (pobraniu danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia OneMeter i wysłaniu ich na serwer), pobieraniu danych z urządzenia OneMeter i przesyłaniu ich na serwer w trybie ciągłym (tryb Bramki OneMeter) oraz usuwaniu sparowania urządzenia OneMeter z licznikiem.

Chmura umożliwia dostęp do danych z urządzeń OneMeter (w zależności od dostępu do funkcji usługi), m.in. swobodnego przeglądania, udostępniania i eksportu danych, a także pobrania danych poprzez API.

Bramka OneMeter umożliwia automatyczne przekazywanie danych z ostatniego odczytu do chmury. Pełni podobną rolę do trybu bramki aplikacji mobilnej.


Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20