Przejdź do treści

Podsumowanie

Ta wersja jest przestarzała. Wybierz nowszą wersję.

wersja opublikowano wiodący cel
2.0 29 Lip 2020 Aktualizacja stanu bramki w chmurze, wsparcie wielu systemów i platform, lokalne przechowanie pakietów danych (beta).

Co nowego?

Funkcje

Aktualizacja stanu bramki w chmurze

gateway-state

Gdy aplikacja znajdzie urządzenie OneMeter, zostanie zaktualizowana na liście bramek w chmurze. Szczegóły: Połączenie z chmurą.

Wsparcie wielu systemów i platform

Dodano wsparcie systemów Raspberry Pi OS i Ubuntu. Dodano wsparcie platform Raspberry Pi Zero W, 3B, 4B i komputerów klasy PC.

Sprawdź Kompatybilne urządzenia.

Dwie opcje instalacji

Przygotowano dwie opcje instalacji. Szczegóły poniżej.

gateway-image gateway-package

Lokalne przechowanie danych (beta)

Gdy połączenie z internetem zostanie przerwane, pakiety danych są przechowane w pamięci Flash bramki i przekazywane do serwera w momencie ponownego ustanowienia połączenia. Ta funkcja ma status eksperymentalny, ponieważ wymaga testów w szerszej skali.

Agregacja statystyk

Aplikacja okresowo loguje do konsoli statystyki połączenia, przekazywania danych do chmury i skanowanych urządzeń i pakietów. Są to informacje przydatne do monitoringu działania aplikacji.

Poprawki błędów

Nie wszystkie pakiety danych trafiały do chmury

Część pakietów odczytowych pozyskanych z urządzeń OneMeter nie była przekazywana do chmury. Po zmianie, wszystkie bieżące odczyty są na bieżąco transmitowane (zakładając połączenie z internetem).


Dziennik zmian 2.1


Ostatnia aktualizacja: 2022-11-25