Przejdź do treści

Aplikacja webowa OneMeter

OneMeter Cloud jest miejscem wizualizacji i analizy danych sczytanych z licznika. System pozwala na przegląd wszystkich urządzeń zainstalowanych na danym koncie. Na podstawie odczytów generowany jest wykres pobranej/oddanej energii elektrycznej w danym czasie. Do każdego urządzenia użytkownik może ustawić grupę taryfową, według której rozlicza się z OSD (operatorem systemu dystrybucyjnego) wraz z dodatkowymi opłatami, które są uwzględniane przy rozliczeniu. System generuje raport zużycia energii oraz symuluje koszty energii w zależności od wybranej grupy taryfowej.

Ekran główny

 1. Przejście do strony głównej cloud.onemeter.com
 2. Przejście do listy urządzeń.
 3. Przejście do eksportu danych z kilku urządzeń.
 4. Przejście do opcji API (wymagane nadanie uprawnień dostępne przez wcześniejszy kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta)
 5. Przejście do strony umożliwiającej zamówienia nowego urządzenia OneMeter.
 6. Informacje o koncie
  1. FAQ
  2. Przejście do sekcji najczęściej zadawanych pytań
  3. Aplikacja mobilna
  4. Przejście do strony umożliwiającej pobranie aplikacji mobilnej OneMeter
  5. Skontaktuj się z pomocą klienta
  6. Odnośnik do formularza kontaktowego
  7. Blog
  8. Przejście do bloga OneMeter
  9. Prawo i ochrona danych
  10. Przejście do regulaminem korzystania z OneMeter Beacon
  11. Język
  12. Menu zmiany języka OneMeter Cloud. Dostępna jest polska, angielska oraz niemiecka wersja językowa.
  13. Wyloguj
  14. Przycisk umożliwiający wylogowanie z platformy OneMeter Cloud w danej przeglądarce.
 7. Lista zainstalowanych urządzeń twoich.
 8. Lista zainstalowanych urządzeń udostępnionych.
 9. Wyszukanie urządzenia na liście.
 10. Pokazywanie urządzeń zarchiwizowanych (tj. takich, dla których usunięto sparowanie z licznikiem).
 11. Filtrowanie urządzeń na liście według etykiety.
 12. Sortowanie urządzeń na liście
 13. Kolejność urządzeń na liście.
 14. Nazwa urządzenia.
 15. Typ urządzenia.
 16. ID licznika.
 17. Lokalizacja urządzenia - dostępna, jeżeli została wprowadzona podczas instalacji lub w ustawieniach urządzenia.
 18. Stan urządzenia. Informacje o stanie baterii oraz, opcjonalnie, o wymaganej synchronizacji bądź aktualizacji oprogramowania (firmware). informacja: Widoczna na zrzucie ekranu informacja o oznaczeniu licznika (tutaj: PAF 1234236) nie będzie dostępna do podglądu w nowej wersji OneMeter Cloud.
 19. Energia pobrana z sieci w bieżącym miesiącu.
 20. Energia pobrana z sieci w ubiegłym miesiącu.
 21. Data ostatniego odczytu, jaki został przekazany na serwer OneMeter Cloud.

Strona wybranego urządzenia

 1. Przejście do strony głównej cloud.onemeter.com
 2. Przejście do listy urządzeń.
 3. Przejście do eksportu danych z kilku urządzeń.
 4. Przejście do opcji API (wymagane nadanie uprawnień dostępne przez wcześniejszy kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta)
 5. Przejście do strony umożliwiającej zamówienia nowego urządzenia OneMeter.
 6. Informacje o koncie
  1. FAQ
  2. Przejście do sekcji najczęściej zadawanych pytań
  3. Aplikacja mobilna
  4. Przejście do strony umożliwiającej pobranie aplikacji mobilnej OneMeter
  5. Skontaktuj się z pomocą klienta
  6. Odnośnik do formularza kontaktowego
  7. Blog
  8. Przejście do bloga OneMeter
  9. Prawo i ochrona danych
  10. Przejście do regulaminem korzystania z OneMeter Beacon
  11. Język
  12. Menu zmiany języka OneMeter Cloud. Dostępna jest polska, angielska oraz niemiecka wersja językowa.
  13. Wyloguj
  14. Przycisk umożliwiający wylogowanie z platformy OneMeter Cloud w danej przeglądarce.
 7. Nazwa urządzenia
 8. Typ urządzenia
 9. Etykiety urządzenia
 10. Lokalizacja urządzenia
 11. Jeśli została skonfigurowana w ustawieniach
 12. Grupa taryfowa urządzenia
 13. Przejście do więcej informacji o taryfie
 14. Prognoza rachunku
 15. Lub energia oddawana
 16. Zużycie w bieżącym miesiącu
 17. Zmiana widoku na przegląd odczytów
 18. Wykres podstawowy
 19. Więcej informacji poniżej
 20. Wybór zakresu danych
 21. Zakres przeglądany obecnie na wykresie
 22. Rok, miesiąc, dzień
 23. Legenda wykresu

Wykresy

Na wykresie podstawowym możliwe jest przeglądanie:

Energia pobierana z sieci

W formie zielonych słupków.

Po najechaniu na słupek widoczny jest zakres czasu, jaki obejmuje dany słupek, oraz ilość energii wyrażona w kWh.

Energia oddawana do sieci

W formie pomarańczowych słupków.

Po najechaniu na słupek widoczny jest zakres czasu, jaki obejmuje dany słupek, oraz ilość energii wyrażona w kWh. Opcja dostępna dla użytkowników z pakietem OneMeter PV.

Profil pobieranej energii

W formie niebieskiej krzywej łamanej.

Profil to zbiór danych o przeciętnym poborze energii elektrycznej w poszczególnych dniach tygodnia oraz poszczególnych godzinach doby.

Przy podglądzie tygodnia widoczny jest profil tygodniowy. W tym profilu dla danego dnia tygodnia wyświetlany jest średni pobór energii w tym dniu tygodnia (wyliczany na podstawie danych gromadzonych w OneMeter Cloud od momentu instalacji urządzenia na liczniku). Wartość wyświetlana w poniedziałek w tygodniu x będzie więc taka sama w każdy poniedziałek na podglądzie tygodniowym itd.

Przy podglądzie dnia widoczny jest profil dobowy. Profil dobowy wyliczany jest na podstawie danych z poszczególnych dni roboczych (od poniedziałku do piątku) oraz oddzielnie dla dni weekendowych. Dla poniedziałku będzie więc taki sam jak dla pozostałych dni roboczych, a dla soboty taki, jak dla niedzieli.

Uwaga: Święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, poza wspomnianymi weekendami, nie są brane pod uwagę do wyliczania profilu weekendowego. Są traktowane tak, jak dni robocze.

Energia bierna

Dostępna dla użytkowników usługi OneMeter * Business.

Projekcja produkowanej energii

Symulacja, jak mogłaby wyglądać produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej w lokalizacji zainstalowania urządzenia przy instalacji o parametrach wprowadzonych wcześniej w ustawieniach. Wyliczenia przeprowadzane są przez specjalnie zaprojektowany algorytm i uwzględniają dane z opublikowanej przez Komisję Europejską platformy PVGIS (ang. PhotoVoltaic Geographical Information System). Dane mogą pomóc np. w podjęciu decyzji o montażu instalacji fotowoltaicznej w danej lokalizacji. Ze względu na niedeterministyczność wielu danych wejściowych będących branych pod uwagę przez ww. algorytm (jak np. nasłonecznienie w danej lokalizacji w danym dniu roku), prezentowane dane nie są dokładne.


Ostatnia aktualizacja: 2022-07-15