Předpisy a zabezpečení Promotion Regulations “OneMeter Beacon Offer”

Promotion Regulations “OneMeter Beacon Offer”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) został sporządzony przez spółkę prawa polskiego OneMeter Sp. z o.o. (dalej: „Operator”) i określa zasady skorzystania z Promocji OneMeter Beacon Korzystna Oferta (dalej: „Promocja”).
 2. W ramach promocji OneMeter Beacon Użytkownik otrzymuje urządzenie OneMeter Beacon w obniżonej cenie zgodnie z tabelą w punkcie III.
 3. Promocja obowiązuje od 13 listopada 2018 r. do odwołania.

II WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. W promocji mogą uczestniczyć:
  • a. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do grup taryfowych „C”;
  • b. Konsumenci.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest udzielenie zgód o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości elektronicznej e-mail lub wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu, na temat usług oferowanych przez OneMeter Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie i jej partnerów. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym profilowanie) przez OneMeter Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie i jej partnerów, dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).” Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.”

III CENA SYSTEMU ONEMETER DLA UCZESTNIKÓW PROMOCJI

Cena regularna Cena promocyjna
Klient indywidualny
opłata za pakiet startowy i korzystanie Systemu OneMeter w pierwszych dwóch latach 249 zł brutto 225 zł brutto
opłata za korzystanie w kolejnych latach - -
Klient indywidualny z PV
opłata za pakiet startowy i korzystanie Systemu OneMeter w pierwszych dwóch latach 299 zł brutto 269 zł brutto
opłata za korzystanie w kolejnych latach - -
Przedsiębiorstwa z grupy taryfowej “C”
opłata za pakiet startowy i korzystanie Systemu OneMeter w pierwszym roku 349 zł netto 315 zł netto
opłata za korzystanie w kolejnych latach 99 zł netto / rok 99 zł netto / rok
Przedsiębiorstwa z grupy taryfowej “C” z PV
opłata za pakiet startowy i korzystanie Systemu OneMeter w pierwszym roku 399 zł netto 359 zł netto
opłata za korzystanie w kolejnych latach 99 zł netto / rok 99 zł netto / rok

IV ODSTĄPIENIE

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:
  • a. W formie pisemnej na adres: OneMeter Sp. z o.o., ul. B. Dobrzańskiego 3a, 20-262 Lublin, <!– - b. W formie rozmowy telefonicznej pod numerem 517 544 898,
  • c. Poprzez wysłanie wiadomości email na adres [email protected]. –>
  • b. Poprzez wysłanie wiadomości email na adres [email protected].
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od uczestnictwa w promocji może przybrać dowolną treść, z której będzie wynikać wola o odstąpieniu.

 3. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej na odległość, umowa o świadczenie usługi jest uważana za niezawartą.

 4. Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z korzystaniem z usługi.

V REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Promocji odbywa się poprzez wycofanie zgód marketingowych zgodnie z punktem II.1. lub poprzez złożenie oświadczenia woli.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Promocji może zostać złożone w następujący sposób:
  • a. W formie pisemnej na adres: OneMeter Sp. z o.o., ul. B. Dobrzańskiego 3a, 20-262 Lublin <!– - b. W formie rozmowy telefonicznej pod numerem 517 544 898
  • c. Poprzez wysłanie wiadomości email na adres [email protected] –>
  • b. Poprzez wysłanie wiadomości email na adres [email protected]
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od uczestnictwa w promocji może przybrać dowolną treść, z której będzie wynikać wola o odstąpieniu.
 4. Wycofanie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie II.2 skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w promocji.

VI SKUTKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Rezygnacja z uczestnictwa w Promocji wiąże się z koniecznością uregulowania kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy regularną ceną zakupu w dniu przystąpienia do promocji, a ceną promocyjną w terminie wskazanym na fakturze, nie krótszym niż 14 dni.

VII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia „Regulaminu korzystania z OneMeter Beacon”.