Předpisy a zabezpečení

Regulamin sprzedaży internetowej produktów z wykorzystaniem kodów zniżkowych

§1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se vztahují ustanovení řádu internetového obchodu, která jsou k dispozici na onemeter.com/legal. Zejména se týká úpravy práva na odstoupení, stížností a záruk.

§2 PODMÍNKY ÚČASTI NA ONLINE PRODEJI VÝROBKŮ S POUŽITÍM SLEVOVÝCH KÓDŮ

Online nákupy pomocí slevových kódů mohou provádět spotřebitelé, kteří získali slevový kód.

§3 PRAVIDLA PRO UMÍSTĚNÍ OBJEDNÁVKY

Prodej s využitím slevových kódů probíhá pouze na webových stránkách onemeter.com. Chcete -li zadat objednávku:

  1. Přejděte na kartu „Objednat OneMeter“;
  2. Vyberte produkt, který je předmětem objednávky, a poté klikněte na tlačítko „Objednat“;
  3. Vyplňte registrační formulář objednávky;
  4. Pomocí slevových kódů zadejte slevový kód obdržený od OneMeteru nebo ze zdrojů propagujících prodej produktů OneMeter.
  5. Volitelně může kupující přejít na podstránku s objednávkovým formulářem se slevovým kódem zadaným automaticky (např. Přesměrováním z reklamy).
  6. Vyberte si jednu z dostupných platebních metod a v závislosti na způsobu platby zaplatte za objednávku ve stanovené lhůtě podle § 8 bodu 3.

§4 UPLATNĚNÍ SLEVOVÉHO KÓDU

Sleva se vypočítá po zadání kódu do příslušného pole v objednávkovém formuláři a jeho potvrzení tlačítkem „Potvrdit kód“. Volitelně lze slevový kód zadat automaticky vložením do odkazu vedoucího k objednávkovému formuláři.

§5 VÝŠKA SLEVY V KÓDU SLEVY

Výše slevy za uplatnění slevového kódu na onemeter.com může být 20%, 30%, 40%nebo 50%. Subjekt získávající slevový kód je informován o výši slevy přiřazené k tomuto kódu. OneMeter si vyhrazuje právo zavést další slevové sazby. Změna se nebude vztahovat na kódy, které již byly doručeny držitelům.

§6 TERMÍN PRO SNÍŽENÍ SLEVOVÉHO KÓDU

Slevové kódy lze uplatnit do konce dubna 2020. OneMeter si vyhrazuje právo prodloužit platnost kódu a vydávat kódy s jinou, delší dobou platnosti, o čemž bude příjemce kódu informován v elektronické korespondenci nebo v informace obsažené v propagačních materiálech.

§7 DALŠÍ INFORMACE A OMEZENÍ

  1. Jednorázové použití slevového kódu vám umožní objednat si jeden produkt OneMeter.
  2. Slevové kódy nejsou platební prostředky, ale pouze slevové částky poskytnuté vlastníkem internetového obchodu onemeter.com.
  3. Slevové kódy nelze převést na peněžní ekvivalent.
  4. Slevové kódy se mohou sčítat se slevou za udělení marketingových souhlasů.