Regulacje prawne i polityka bezpieczeństwa Regulamin kodów zniżkowych

Regulamin sprzedaży internetowej produktów z wykorzystaniem kodów zniżkowych

§1 POSTANOWIENIE WSTĘPNE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania postanowienia Regulaminu sklepu internetowego dostępne na stronie onemeter.com/legal. W szczególności dotyczy to regulacji prawa odstąpienia, reklamacji i gwarancji.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ PRODUKTÓW Z WYKORZYSTANIEM KODÓW ZNIŻKOWYCH

Zakupy internetowe z wykorzystaniem kodów zniżkowych mogą być dokonywane przez konsumentów, którzy weszli w posiadanie kodu zniżkowego.

§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Sprzedaż z wykorzystaniem kodów zniżkowych odbywa się wyłącznie na stronie onemeter.com. W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. Wejść do zakładki „Zamów OneMeter”;
  2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów”;
  3. Wypełnić Formularz rejestracji zamówienia;
  4. Wpisać kod zniżkowy otrzymany od OneMeter lub ze źródeł promujących sprzedaż produktów OneMeter z wykorzystaniem kodów zniżkowych.
  5. Opcjonalnie kupujący może trafić na podstronę z formularzem zamówienia z kodem zniżkowym wprowadzonym automatycznie (np. poprzez przekierowanie z reklamy).
  6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§4 REALIZACJA KODU ZNIŻKOWEGO

Zniżka zostaje naliczona po wprowadzeniu kodu w odpowiednie pole w formularzu zamówienia i zatwierdzając przyciskiem “Potwierdź kod”. Opcjonalnie kod rabatowy może być wprowadzony automatycznie, poprzez osadzenie go w linku prowadzącym do formularza zamówienia.

§5 WYSOKOŚĆ ZNIŻKI W KODZIE ZNIŻKOWYM

Wysokość zniżki związana z realizacją kodu zniżkowego na stronie onemeter.com może wynieść 20%, 30%, 40% lub 50%. Podmiot uzyskujący kod zniżkowy jest informowany o wysokości zniżki przypisanej do tego kodu. OneMeter zastrzega sobie prawo wprowadzenie innych wysokości zniżek. Zmiana nie będzie dotyczyła kodów już dostarczonych do posiadaczy.

§6 TERMIN REALIZACJI KODU ZNIŻKOWEGO

Kody zniżkowe można zrealizować do końca kwietnia 2020 r. OneMeter zastrzega sobie prawo przedłużenia ważności kodu oraz wydania kodów o innym, dłuższym terminie ważności, o czym odbiorca kodu zostanie poinformowany w korespondencji elektronicznej lub w informacjach zawartych w materiałach promocyjnych.

§7 POZOSTAŁE INFORMACJE I OGRANICZENIA

  1. Jednorazowe użycie kodu zniżkowego umożliwia zamówienie jednego produktu OneMeter.
  2. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego onemeter.com.
  3. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
  4. Kody rabatowe mogą sumować się ze zniżką za udzielenie zgód marketingowych.