Projekt OneMeter 2.0

„System do bilansowania i zdalnego odczytu pomiarów energii z wykorzystaniem urządzeń rozszerzających obecną infrastrukturę elektroniczną liczników energii elektrycznej o funkcjonalność Smart Meter."

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2.

Celem projektu jest opracowanie systemu dostarczającego kluczowe funkcjonalności inteligentnych liczników energii za pośrednictwem obecnie stosowanych liczników. OneMeter 2.0 będzie systemem złożonym z nowej wersji beacona, bramki i platformy analitycznej. Planowane prace są przede wszystkim związane z zapewnieniem możliwości skutecznego odczytu danych z różnych modeli liczników, zwiększeniem częstości odczytu danych, poprawą efektywności zużycia energii i zwiększeniem zasięgu komunikacji.

Efektem będzie rozwiązanie przeznaczone dla dystrybutorów energii w Polsce i innych krajach UE. OneMeter 2.0 pozwoli im na znacznie bardziej efektywną kosztowo migrację do inteligentnych systemów pomiarowych, ograniczenie kosztów własnych związanych z obsługą dystrybucji energii oraz wprowadzenie nowych usług, np. dynamicznych taryf dla odbiorców energii.

Wartość projektu: 5 656 687,92 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 956 243,38 zł

Fundusze Europejskie | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska

Zapytania ofertowe

Zobacz