Jak z pomocą OneMeter pobierać dane o zużywanej energii elektrycznej do Domoticz

25/08/2020 | Reading time: ~ 2 min. Jak z pomocą OneMeter pobierać dane o zużywanej energii elektrycznej do Domoticz

Dzięki OneMeter możesz w bardzo prosty sposób monitorować energię pobieraną i oddawaną do sieci w domu lub w firmie. Za pomocą API OneMeter możesz na bieżąco zaciągnąć dane o energii do swojej instalacji Domoticz.

Korzystasz z Domoticz, jednak brakuje Ci danych dotyczących zużywanej energii? W tym artykule przedstawimy, jak w prosty sposób przeprowadzić integrację z API OneMeter, dzięki czemu dane z chmury OneMeter Cloud będą bezpośrednio zaciągane do Twojego systemu. Zaczynajmy!

Wpis jest kontynuacją serii “OneMeter w zastosowaniach Smart Home”. Jeżeli szukasz informacji nt. integracji z systemem openHAB, znajdziesz ją tutaj.
Jeżeli szukasz informacji nt. integracji z systemem Home Assistant, znajdziesz ją tutaj.

Co należy zrobić?

 1. Pobieramy ID urządzenia oraz klucz API
 2. Konfiguracja
  • Lua
  • Urządzenie
  • Czujnik wirtualny

1. Pobieramy ID urządzenia oraz klucz API

 • <DEVICE_ID> znajdziemy na dole strony podglądu naszego urządzenia OneMeter na platformie OneMeter Cloud (wiersz UUID w tabeli Szczegóły urządzenia).
 • <API_KEY> znajdziemy na stronie https://cloud.onemeter.com/#/api. Jeżeli nie masz dostępu do tej zakładki, poproś nas o nadanie dostępu do API poprzez wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy.

Poniżej przykład adresu, który wykorzystamy do pobrania odpowiednich wartości z OneMeter Cloud: https://cloud.onemeter.com/api/devices/<DEVICE_ID>?key=<API_KEY>

Pamiętaj, aby usunąć symbole < & >!

Żeby sprawdzić, czy zapisany przez nas link nie zawiera błędów, , wklejamy go do przeglądarki. Jeżeli udało nam się wykonać ten krok poprawnie, powinniśmy otrzymać wynik podobny do tego:

2. Konfiguracja

Lua

Tworzymy plik z zawartością taką, jak przedstawiono poniżej:

/domoticz/scripts/lua_parsers/onemeter.lua
req = request['content'];

idxs = {'1', '2', '3', '4', '5', '6'}
values = {'.lastReading.OBIS.15_8_0', '.lastReading.OBIS.S_1_1_2', '.lastReading.OBIS.S_1_1_4', '.usage.thisMonth', '.usage.previousMonth', '.firmware.currentVersion'}

for i, idx in ipairs(idxs) do 
 local s = domoticz_applyJsonPath(req, values[i])
 domoticz_updateDevice(idx,'',s)
end

Urządzenie

W zakładce Setup > Hardware, tworzymy nowę urządzenie HTTP/HTTPS poller z następującami ustawieniami.

Name: OneMeter
Type: HTTP/HTTPS poller
Data Timeout: Disabled
Method: GET
ContentType: application/json
Headers: Authorization: <API_KEY>
URL: https://cloud.onemeter.com/api/devices/<DEVICE_ID>
Command: onemeter.lua
Refresh: 900

Pamiętaj, aby usunąć symbole < & >!

Powinno to wyglądać tak:

Czujnik wirtualny

Wybieramy niebieski przycisk “Create Virtual Sensors” i wprowadzamy nazwę oraz typ urządzenia.

Kiedy powyższe kroki zostaną poprawnie przeprowadzone, pojawią nam się nowe urządzenia dostępne pod zakładką Setup > Devices oraz Setup > Log.

To by było na tyle! Jeżeli dotarłeś aż tutaj, udało Ci się zintegrować OneMeter z Domoticz.

W przypadku problemów, pytań lub sugestii skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy - chętnie pomożemy!


Latest News

What is OBIS code?

OBIS Code: The Key to Understanding Energy Measurements

18/10/2023

Navigating through the complexities of energy consumption monitoring can be a daunting task, especially when it comes to understanding the technical aspects like OBIS codes. Recognizing the persistent interest in our technical documentation, we've crafted this blog post to shed light on the intricacies and common queries related to OBIS codes.

How to use OneMeter on iOS phones

How to use OneMeter on iOS phones

20/07/2022

We are currently running beta tests of the OneMeter app for the iOS. The app is publicly available on TestFlight. Discover here how to join.