Przejdź do treści

Ustawienia

Zmiana widoczności urządzenia

Zwiększenie widoczności urządzenia wpłynie na ułatwienie połączenia do niego (np. w celu synchronizacji) kosztem zwiększonego zużycia energii.

Opcje

Opcja Zasięg Praca na baterii
energy_savings_leaf Oszczędna kilka metrów optymalna
balance Zbalansowana do 10 m (lub 1 ściany) 2x krótsza
wifi_tethering Wysoka do 50 m (lub 2 ścian) 4x krótsza

Gdy ustawisz widoczność pierwszy raz, urządzenie ją zapamięta. Opcje mogą się nieco różnić w zależności od oprogramowania i warunków otoczenia.

Konfiguracja

0.23.0 📱 1.1.0 (32) (iOS)

  1. Wybierz urządzenie z listy urządzeń klikając jego kartę.
  2. Rozwiń menu w prawym górnym rogu.
  3. Przejdź do opcji Zmień widoczność (lub podobnej).
  4. Wybierz preferowaną widoczność.
  5. Zatwierdź i poczekaj na ustawienie widoczności urządzenia i zapisanie jej stanu w chmurze.

discoverability-v2

0.22.0 📱 0.4.25 (Android)

Przejdź do sekcji Ustawienia danego urządzenia i rozwiń belkę dodatkowych ustawień na samym dole. Następnie wybierz preferowany poziom widoczności. Po kliknięciu w wybraną opcję telefon połączy się z urządzeniem i przekaże mu nowe parametry działania.

discoverability

Usuń konto

Usunięcie konta oznacza, że wszystkie Twoje dane zostaną usunięte z naszej chmury (w tym dane logowania niezależnie od platformy i archiwalne urządzenia) i nie będziesz już mieć dostępu do usług OneMeter na tym koncie.

Usunięcie konta OneMeter jest bezpowrotne i natychmiastowe. Dane zapisane w chmurze OneMeter zostaną wymazane. Ponowne zalogowanie nie poskutkuje przywróceniem usuniętych danych. Upewnij się, że dostęp do Twojego konta mają wyłącznie zaufane osoby aby uniknąć problemów z omyłkowym usunięciem konta.

Ryzyko utraty dostępu do urządzeń w przyszłości

Jeśli masz na koncie urządzenia OneMeter, które nie zostały jeszcze odinstalowane i usuniesz konto pomijając odinstalowanie, to nie będzie można z nich korzystać w przyszłości.

Użycie

📱 1.1.0 (38) (iOS)

Jeśli chcesz usunąć konto OneMeter, podążaj za komunikatami aplikacji mobilnej po wybraniu opcji usunięcia konta.

delete-account

Opcja jest obecnie niedostępna. Jeśli chcesz usunąć konto, skontaktuj się z nami.


Ostatnia aktualizacja: 2024-04-09