Przejdź do treści

Podsumowanie

Obraz systemu · armhf · amd64 · Jak zaktualizować

wersja opublikowano wiodący cel
2.1 1 Cze 2021 Sygnalizacja stanu bramki, lokalne przechowanie pakietów danych, zwiększenie wydajności, ulepszony monitoring i obsługa błędów.
Nad tabelką znajdziesz linki do pobrania oprogramowania bramki.

Co nowego?

Zmodernizowano dokumentację

Przygotowaliśmy bardziej przystępną wersję dokumentacji bramki:

Poniżej możliwości instalacji bramki.

gateway-image gateway-package

Funkcje

Sygnalizacja stanu bramki

Zmieniono sposób sygnalizacji stanu pracy bramki. Poniżej obecne zachowanie diody. Szczegóły: Stan diody LED.

✖ Wyłączona Aplikacja bramki jest wyłączona.
🟢 Miga wolno ① Łączenie z chmurą.
🟢 Świeci ② Połączono z chmurą.
🟢 Miga zmiennie ③ Przekazywanie danych do chmury.

Lokalne przechowanie pakietów danych

Gdy połączenie z internetem zostanie przerwane, pakiety danych są przechowane w pamięci Flash bramki i przekazywane do serwera w momencie ponownego ustanowienia połączenia. Dane są zachowane również po ponownym uruchomieniu systemu.

Bramka może bezstratnie przechować do ok. 50 dni danych z jednego urządzenia. Sprawdź Szybkie fakty.

Umożliwiono wyłączenie przechowania pakietów (domyślnie włączone). Szczegóły: Buforowanie.

Zwiększenie wydajności

Zwiększono wydajność przekazywania danych do chmury OneMeter. Przetestowaliśmy właściwe działanie aplikacji z 25 urządzeniami OneMeter. Szacujemy, że bramka będzie poprawnie współpracować z kilkudziesięcioma urządzeniami naraz (zakładając szybkie i stabilne połączenie z internetem).

Ulepszony monitoring i obsługa błędów

Aplikacja jest skonfigurowana w taki sposób, aby zawieszenie aplikacji na dłużej niż 30 s skutkowało jej zakończeniem i uruchomieniem ponownie. Szczegóły: Monitorowanie aplikacji.

Jeśli korzystasz z Obrazu systemu, dodatkowym mechanizmem zabezpieczającym przed zawieszeniem jest tzw. Watchdog sprzętowy, który restartuje system po przekroczeniu zdefiniowanej wartości obciążenia procesora (w przypadku zawieszenia urządzenia).

Przy każdym restarcie aplikacji następuje automatyczny restart Bluetooth.

Aplikacja posiada możliwość monitorowania, aby uruchomić się ponownie przypadku niezadowalającej jakości pracy, tj. kiedy w podanym okresie nie wykonano danej aktywności: potwierdzenie przez serwer odebrania pakietu i pierwsze połączenie z chmurą od uruchomienia. Sprawdzanie pierwszej aktywności jest wyłączone. Więcej informacji: Monitorowanie modułów.

Dodano możliwość szczegółowego logowania działania aplikacji. Więcej informacji: Logi.

Poprawki błędów

Wsparcie internetu kablowego (Ethernet)

Rozwiązaliśmy utrudnienia w konfiguracji kablowego połączenia z routerem dla Użytkowników korzystających z Obrazu systemu. Podążaj za instrukcją jego instalacji.

Prawidłowe zwolnienie zasobów aplikacji w przypadku błędów

Poprzednie wersje aplikacji nieprawidłowo zwalniały zasoby systemu (np. Bluetooth), co skutkowało błędami po ponownym uruchomieniu aplikacji (jedyną opcją przywrócenia działania był restart systemu). Obecnie aplikacja właściwie obsługuje stany wyjątkowe.

Usunięcie krytycznych błędów w pracy aplikacji

Oprogramowanie zewnętrzne do transmisji danych do chmury powodowało czasami krytyczne błędy aplikacji (tzw. wycieki pamięci). Po aktualizacji tej części aplikacji nie zaobserwowano wspomnianych błędów.


2.0 2.2


Ostatnia aktualizacja: 2022-11-25